Office

Re Lebogela go Laisololwa

 • Microsoft® Office Language Interface Pack 2013 – Setswana

  Tlhopha difaele tse di sa laisololang

  Leina la Faele Laisolola Kgokagano Bogolo jwa Faele
  languageinterfacepack-x86-tn-ZA.exe Simolola go laisolola 13.3 MB
  languageinterfacepack-x64-tn-ZA.exe Simolola go laisolola 13.4 MB

  Fa e le gore selaisololwa sa gago ga se simolole morago ga metsotso e 30, tobetsa kgolagano e:   Simolola go laisolola

  Ditaelo

  Go tsenya seno laisolola:
  1. Laisolola faele ya LanguageInterfacePack.exe ka go tobetsa konopo ya Laisolola (fa godimo) le go boloka faele ya gago mo disikethateng
  2. Tobetsa gabedi faele ya diporokeramo ya LanguageInterfacePack.exe mo disikethateng ya gago go simolola porekeramo ya Thulaganyo.
  3. Latela ditaelo tsa mo sekerineng go wetsa tiro ya go tsenya.
  4. Fa e setse e tsentswe faele ya mpuise ya Microsoft Office 2013 Language Interface Pack ya gago e ka fitlhelwa mo C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE15\1074\LIPread.htm.
  5. Go tlhabolola Office 2010 ka Office 2010 Language Interface Pack kgotsa tokololo ya pele go ya Office 2013 ka Office 2013 Language Interface Pack ke ga go tshegediwe. Fa o batla go tlhabolola tsenyo ya gago ya motheo ya Office 2010 go nna Office 2013 ka Office 2013 Language Interface Pack o tshwanetse go:
   • Ntsha Office 2010 Language Interface Pack.
   • Tsamaisa thulaganyo ya Office 2013 o bo o tlhopha itlhophelwa ya go tlhabolola.
   • Fa thulaganyo ya Office 2013 e weditswe, tsenya le go rulaganya Office 2013 Language Interface Pack.  Go tsenya tirisong kuno ya gago ya Office:
  Fa o na le bothata jwa go buisa Khoutu yotlhe ya Tsenyo mo puisanong ya "Kaedi ya Tiriso ya Microsoft Office", kgotsa fa khoutu yotlhe ya tsenyo e sa tlhage sentle fa o dirisa Microsoft Office Language Interface Pack 2013 ya gago, tsweetswee khansela kaedi mme o fetogele go kuno ya gago ya puo ya motheo go tsenya tirisong kuno ya gago ya Microsoft Office.

  Ditaelo tsa tiriso:
  Go fetolela Segokanyi sa Modirisi sa gago go puo ya Microsoft Office Language Interface Pack 2013 – Setswana, latela dikgato tseno:

  1. Thangkgolola Microsoft Office 2013 Language Preferences go tswa go menyu wa Simolola\Diporokeramo Tsotlhe\Microsoft Office\Didirisiwa tsa Microsoft Office.
  2. Tlase ga Tlhopha Dipuo tsa Sebontshi le Thuso, tlase Puo ya Sebontshi tlhopha puo e e tlhokegang o bo o tobetsa mo konopong ya Rulaganya Jaaka Thulaganyetsoruri.
  3. Tlase ga Tlhopha Dipuo tsa Tseleganyo, tlhopha puo e e tlhokegang o bo o tobetsa konopo ya Rulaganya e le Thulaganyetsoruri.
  4. Tobetsa konopo ya Go Siame.


  Dithulaganyo tsa puo tse o di tlhophileng di tla dira nako e e tlang fa o simolola ditiriso tsa Office.
  Tlhokomela: Thuso e ka se fetolelwe kwa puong ya Microsoft Office Language Interface Pack 2013 – Setswana. Ka metlha Thuso e tla nna e le mo puong e o tsentseng ka yone kwa tshimologong.Ka metlha rulaganya thuso ya gago ya sebontshi mo lenaaneng la tsharologelotlase go puo ya motheo.

  Go tlosa seno laisolola:
 • Tlogela diporokeramo tsotlhe tsa Microsoft Office.
 • Tobetsa gabedi aekhone ya Diporokeramo le Dipopego mo Windows Phaneletaolong ya Windows
 • Mo go Porokeramong ya Ntsha kgotsa Fetola Porokeramo tlhopho, tobetsa Microsoft Office Language Interface Pack 2013 – Setswana mo lebokosong la Diporokeramo tse di tsentsweng ga jaana o bo o tlhopha itlhophelo ya Ntsha
 • Latela ditaelo tsa mo sekerining.

Dilaisololwa tse di Ratwang Thata

Ditlhabololo tsa mahala tsa PC

 • Dipetšhe tsa tshireletso
 • Ditlhabololo tsa dirweboleta
 • Sephuthelo sa ditirelo
 • Dilaodi tsa dirwethata
Dira Tlhabololo ya Microsoft
tswala
moreinfo