Microsoft® Office Language Interface Pack 2013 – Setswana
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - Setswana e naya Segokaganyi sa Modirisi se se ranotsweng sa ditiriso di le dintsi tsa Microsoft Office 2013.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  25/02/13
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – Setswana
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – Setswana se tlamela ka Setswana segokaganyi sa modirisi mo boemong jwa diporokeramo di le dintsi tsa Microsoft Office 2010.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  26/08/11
  Microsoft Office Proofing Tools 2013 - Setswana
  Application
  Microsoft Office Proofing Tools e kgontsha tseleganyo ka dipuo tse di oketsegileng.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  07/01/13
  Internet Explorer 11 ya Tokololo ya Windows 7 64-bit le Tokololo ya Windows Server 2008 R2 64-bit
  Update
  Laisolola sebatli se se bonako le se se bofefo se se atlanegisediwang Windows 7.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  06/11/13
  Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – Setswana
  Application
  The Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – Setswana se tlamela segokanyi sa modirisi Setswana go bontsi jwa diporokeramo tsa Microsoft Office 2007.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  26/01/10
  Internet Explorer 11 ya Windows 7
  Update
  Laisolola sebatli se se bonako le se se bofefo se se atlanegisediwang Windows 7.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  06/11/13
  Didiriswa tsa go Rurifatsa tsa Microsoft Office 2016 - Seesemane
  Application
  Didiriswa tsa go Rurifatsa tsa Microsoft Office 2016 e kgontsha go tseleganya ka dipuo tse dingwe.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  25/05/16
  Sephuthelo sa Puo ya Segokanyi sa Windows 8.1 (LIP)
  Tool
  Sephuthelo sa Puo sa Segokanyi sa Windows 8.1 (LIP) se tlamela ka Segokanyi sa Modirisi se se ranotsweng karolwana mo dikarolong tse di dirisitsweng thata tsa Windows 8.1.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  12/11/13
  Security Update for Microsoft Office Publisher 2007 (KB982124) - Setswana (Aforika Borwa)
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  04/06/10
  Windows Phone 7 Connector (for Mac) Help Documentation - Setswana (Aforika Borwa)
  Document
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  20/10/10