Update for Microsoft Office Outlook 2007 Junk Email Filter (KB977839) - Setswana (Aforika Borwa)
  Update
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  08/01/10
  Business Success Stories for Office 2010 - Setswana (Aforika Borwa)
  Document
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  15/03/11
  Windows Phone 7 Connector (for Mac) - Beta - Setswana (Aforika Borwa)
  Application
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  16/05/11
  Internet Explorer 11 ya Tokololo ya Windows 7 64-bit le Tokololo ya Windows Server 2008 R2 64-bit
  Update
  Laisolola sebatli se se bonako le se se bofefo se se atlanegisediwang Windows 7.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  06/11/13
  Sephuthelo sa Puo ya Segokanyi sa Windows 8 (LIP)
  Tool
  Sephuthelo sa Puo sa Segokanyi sa Windows (LIP) se tlamela ka Segokanyi sa Modirisi se se ranotsweng karolwana mo dikarolong tse di dirisitsweng thata tsa Windows 8.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  20/11/12
  Security Update for the 2007 Microsoft Office System (KB982312) - Setswana (Aforika Borwa)
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  04/06/10
  Security Update for Microsoft Office Visio 2007 (KB982127) - Setswana (Aforika Borwa)
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  04/06/10
  Puo ya mofuta wa sefatlhego ya Microsoft Office
  Application
  Dirisa phetolelo ya mofuta wa sefatlhego go bontsha dilo tse di jaaka dikonopo, mananeo le mabokoso a puisano ka puo e nngwe.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  26/02/13
  Internet Explorer 10 ya Windows 7
  Application
  Internet Explorer 10 e bonako e bile e bofefo, mme e letla gore diwebosaete tsa gago di phatsime le go dira jaaka ditiriso tse di tlwaelegileng mo PC ya gago.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  25/02/13
  Update for Microsoft Office Outlook 2007 Junk Email Filter (KB975960) - Setswana (Aforika Borwa)
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  09/11/09