Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - Setswana e naya Segokaganyi sa Modirisi se se ranotsweng sa ditiriso di le dintsi tsa Microsoft Office 2013.
  MAHALA
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – Setswana se tlamela ka Setswana segokaganyi sa modirisi mo boemong jwa diporokeramo di le dintsi tsa Microsoft Office 2010.
  MAHALA
  Application
  Microsoft Office Proofing Tools e kgontsha tseleganyo ka dipuo tse di oketsegileng.
  MAHALA
  Update
  Laisolola sebatli se se bonako le se se bofefo se se atlanegisediwang Windows 7.
  MAHALA
  Update
  Laisolola sebatli se se bonako le se se bofefo se se atlanegisediwang Windows 7.
  MAHALA
  Application
  The Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – Setswana se tlamela segokanyi sa modirisi Setswana go bontsi jwa diporokeramo tsa Microsoft Office 2007.
  MAHALA
  Application
  Didiriswa tsa go Rurifatsa tsa Microsoft Office 2016 e kgontsha go tseleganya ka dipuo tse dingwe.
  MAHALA
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  MAHALA
  Document
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  MAHALA
  Application
  Sephuthelo sa Segokaganyi sa Puo sa Windows 7 se tlamela ka Segokaganyi sa Modirisi se se ranotsweng sa mafelo a a dirisiwang thata a Windows 7
  MAHALA