decorative icon product name, link and description price and details
Tiriso
Tiriso
Internet Explorer 10 e bonako e bile e bofefo, mme e letla gore diwebosaete tsa gago di phatsime le go dira jaaka ditiriso tse di tlwaelegileng mo PC ya gago.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
25/02/13
Tiriso
Tiriso
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
18/04/14
Paakanyonnye ya Tshireletso
Paakanyonnye ya Tshireletso
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
04/06/10
Tiriso
Tiriso
Windows Vista Language Interface Pack (LIP) enaya ya Windows Vista naya mofuta o o ranotsweng bontlhanngwe wa dikarolo tse di dirisiwang thata tsa Windows.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
05/03/09
Paakanyonnye ya Tshireletso
Paakanyonnye ya Tshireletso
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
04/06/10
Paakanyonnye ya Tshireletso
Paakanyonnye ya Tshireletso
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
04/06/10
Tiriso
Tiriso
Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – Setswana se tlamela ka Setswana segokaganyi sa modirisi mo boemong jwa diporokeramo di le dintsi tsa Microsoft Office 2010.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
25/08/11
Paakanyonnye ya Tshireletso
Paakanyonnye ya Tshireletso
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
10/05/10
Paakanyonnye ya Tshireletso
Paakanyonnye ya Tshireletso
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
09/10/09
Sedirisiwa
Sedirisiwa
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
19/06/09
Karolwana ya phatlalatsogape
Karolwana ya phatlalatsogape
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
02/06/08
Tlhabololo
Tlhabololo
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
20/07/10
Paakanyonnye ya Tshireletso
Paakanyonnye ya Tshireletso
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
07/07/08
Paakanyonnye ya Tshireletso
Paakanyonnye ya Tshireletso
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
04/06/10
Paakanyonnye ya Tshireletso
Paakanyonnye ya Tshireletso
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
04/06/10
Ditokumente.
Ditokumente.
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
20/10/10
Tiriso
Tiriso
Dipakana tsa Porokeramo-kgokaganyo ya Setswana tsa Windows XP Professional le Windows XP Home Edition di tlamela ka Porokeramo-kgokaganyo ya Modirisi e e fetoletsweng ya mebaraka e e tlhagelelang le e mennye.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
12/09/08
Ditokumente.
Ditokumente.
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
20/10/10
Paakanyonnye ya Tshireletso
Paakanyonnye ya Tshireletso
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
04/06/10
Tlhabololo
Tlhabololo
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
07/12/09
Paakanyonnye ya Tshireletso
Paakanyonnye ya Tshireletso
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
04/06/10
Tlhabololo
Tlhabololo
Windows Internet Explorer 9 e letla diwebosaete tsa gago go phatsima le go dira jaaka ditiriso tsa bogologolo mo PC ya gago.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
25/05/11
Tlhabololo
Tlhabololo
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
04/06/10
Tlhabololo
Tlhabololo
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
08/12/09
Tlhabololo
Tlhabololo
Windows Internet Explorer 9 e letla diwebosaete tsa gago go phatsima le go dira jaaka ditiriso tsa bogologolo mo PC ya gago.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
25/05/11
Tiriso
Tiriso
Sephuthelo sa Segokaganyi sa Puo sa Windows 7 se tlamela ka Segokaganyi sa Modirisi se se ranotsweng sa mafelo a a dirisiwang thata a Windows 7
MAHALA
Letlha la Kgololo:
05/11/10
Paakanyonnye ya Tshireletso
Paakanyonnye ya Tshireletso
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
15/06/10
Tiriso
Tiriso
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
15/12/10
Paakanyonnye ya Tshireletso
Paakanyonnye ya Tshireletso
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
04/06/10
Ditokumente.
Ditokumente.
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
15/03/11
Tlhabololo
Tlhabololo
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
08/01/10
Tiriso
Tiriso
The Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – Setswana se tlamela segokanyi sa modirisi Setswana go bontsi jwa diporokeramo tsa Microsoft Office 2007.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
25/01/10
Tiriso
Tiriso
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
16/05/11
Paakanyonnye ya Tshireletso
Paakanyonnye ya Tshireletso
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
08/02/09
Tlhabololo
Tlhabololo
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
09/11/09
Tiriso
Tiriso
Dirisa phetolelo ya mofuta wa sefatlhego go bontsha dilo tse di jaaka dikonopo, mananeo le mabokoso a puisano ka puo e nngwe.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
15/05/11
Ditokumente.
Ditokumente.
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
14/06/11
Sephuthelo sa ntšhwafatso
Sephuthelo sa ntšhwafatso
Setlhopha sa Ditirelo 3 se naya ditlhabololo tsa bosheng tsa Microsoft Office Language Interface Pack 2007.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
25/10/11
Tiriso
Tiriso
Dirisa phetolelo ya mofuta wa sefatlhego go bontsha dilo tse di jaaka dikonopo, mananeo le mabokoso a puisano ka puo e nngwe.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
26/02/13
Paakanyonnye ya Tshireletso
Paakanyonnye ya Tshireletso
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
09/11/09
Tiriso
Tiriso
Microsoft Office Proofing Tools e kgontsha tseleganyo ka dipuo tse di oketsegileng.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
07/01/13
Sedirisiwa
Sedirisiwa
Sephuthelo sa Puo sa Segokanyi sa Windows (LIP) se tlamela ka Segokanyi sa Modirisi se se ranotsweng karolwana mo dikarolong tse di dirisitsweng thata tsa Windows 8.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
20/11/12
Tiriso
Tiriso
Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - Setswana e naya Segokaganyi sa Modirisi se se ranotsweng sa ditiriso di le dintsi tsa Microsoft Office 2013.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
25/02/13
Tiriso
Tiriso
nternet Explorer 10 e bonako e bile e bofefo, mme e letla gore diwebosaete tsa gago di phatsime le go dira jaaka ditiriso tse di tlwaelegileng mo PC ya gago.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
25/02/13
Tlhabololo
Tlhabololo
Laisolola sebatli se se bonako le se se bofefo se se atlanegisediwang Windows 7.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
06/11/13
Tlhabololo
Tlhabololo
Laisolola sebatli se se bonako le se se bofefo se se atlanegisediwang Windows 7.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
06/11/13
Sedirisiwa
Sedirisiwa
Sephuthelo sa Puo sa Segokanyi sa Windows 8.1 (LIP) se tlamela ka Segokanyi sa Modirisi se se ranotsweng karolwana mo dikarolong tse di dirisitsweng thata tsa Windows 8.1.
MAHALA
Letlha la Kgololo:
12/11/13
 
Dipholo Tsebe Nngwe le Nngwe:1020304050