Security Update for the 2007 Microsoft Office System (KB972581) - Setswana (Aforika Borwa)
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  09/10/09
  Windows Vista Language Interface Pack
  Application
  Windows Vista Language Interface Pack (LIP) enaya ya Windows Vista naya mofuta o o ranotsweng bontlhanngwe wa dikarolo tse di dirisiwang thata tsa Windows.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  05/03/09
  Pakana ya Porokeramo-kgokaganyo ya Setswana ya Windows® XP
  Application
  Dipakana tsa Porokeramo-kgokaganyo ya Setswana tsa Windows XP Professional le Windows XP Home Edition di tlamela ka Porokeramo-kgokaganyo ya Modirisi e e fetoletsweng ya mebaraka e e tlhagelelang le e mennye.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  12/09/08
  Internet Explorer 10 ya Tokololo ya Windows 7 64-bit le Tokololo ya Windows Server 2008 R2 64-bit
  Application
  nternet Explorer 10 e bonako e bile e bofefo, mme e letla gore diwebosaete tsa gago di phatsime le go dira jaaka ditiriso tse di tlwaelegileng mo PC ya gago.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  25/02/13
  Security Update for Microsoft Office Excel Viewer (KB982333) - Setswana (Aforika Borwa)
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  15/06/10
  Sephuthelo sa Segokaganyi sa Puo ya Windows 7
  Application
  Sephuthelo sa Segokaganyi sa Puo sa Windows 7 se tlamela ka Segokaganyi sa Modirisi se se ranotsweng sa mafelo a a dirisiwang thata a Windows 7
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  05/11/10
  Update for Microsoft Office Outlook 2007 Junk Email Filter (KB976884) - Setswana (Aforika Borwa)
  Update
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  08/12/09
  Security Update for the 2007 Microsoft Office System (KB976321) - Setswana (Aforika Borwa)
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  10/05/10
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – Setswana
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – Setswana se tlamela ka Setswana segokaganyi sa modirisi mo boemong jwa diporokeramo di le dintsi tsa Microsoft Office 2010.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  25/08/11
  Update for Microsoft Office Outlook 2007 Junk Email Filter (KB983486) - Setswana (Aforika Borwa)
  Update
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  04/06/10