Windows Internet Explorer 9 ya Windows Vista le Windows Server 2008.
  Update
  Windows Internet Explorer 9 e letla diwebosaete tsa gago go phatsima le go dira jaaka ditiriso tsa bogologolo mo PC ya gago.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  25/05/11
  Security Update for Microsoft Office Excel Viewer (KB982333) - Setswana (Aforika Borwa)
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  15/06/10
  Pakana ya Porokeramo-kgokaganyo ya Setswana ya Windows® XP
  Application
  Dipakana tsa Porokeramo-kgokaganyo ya Setswana tsa Windows XP Professional le Windows XP Home Edition di tlamela ka Porokeramo-kgokaganyo ya Modirisi e e fetoletsweng ya mebaraka e e tlhagelelang le e mennye.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  12/09/08
  Windows Vista Language Interface Pack
  Application
  Windows Vista Language Interface Pack (LIP) enaya ya Windows Vista naya mofuta o o ranotsweng bontlhanngwe wa dikarolo tse di dirisiwang thata tsa Windows.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  05/03/09
  Security Update for the 2007 Microsoft Office System (KB972581) - Setswana (Aforika Borwa)
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  09/10/09
  Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB982158) - Setswana (Aforika Borwa)
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  04/06/10
  Office 2010 Customer Success Stories Around the World - Setswana (Aforika Borwa)
  Document
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  14/06/11
  Security Update for Microsoft Office InfoPath 2007 (KB979441) - Setswana (Aforika Borwa)
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  04/06/10
  Security Update for Microsoft Office SharePoint Server 2007 (KB979445), 32-bit Edition - Setswana (Aforika Borwa)
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  04/06/10
  Windows Phone 7 Connector (for Mac) Help Documentation - Setswana (Aforika Borwa)
  Document
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  20/10/10