Windows

  Pakana ya Porokeramo-kgokaganyo ya Setswana ya Windows® XP

  Fetola Puo:
  Dipakana tsa Porokeramo-kgokaganyo ya Setswana tsa Windows XP Professional le Windows XP Home Edition di tlamela ka Porokeramo-kgokaganyo ya Modirisi e e fetoletsweng ya mebaraka e e tlhagelelang le e mennye.
  • Mofuta:

   1.0

   Leina la Faele:

   Tswana XP.msi

   Letlha la Phasalatso:

   12/09/08

   Bogolo jwa Faele:

   4.6 MB

    Pakana ya Porokeramo-kgokaganyo ya Setswana ya lelapa la Windows XP e tlamela ka Porokeramo-Kgokaganyo ya Modirisi ya Setswana go bontsi jwa Diporokeramo-kgokaganyo tsa Modirisi tsa Windows XP. Pakana eno ya Porokeramo-Kgokaganyo ya Setswana e tla tlhoka tlhomamiso ya Microsoft Windows ka nako ya go tlhoma. Tlhomamiso e netefatsa gore o dirisa khopi ya Windows ya boammaaruri le e e nang le laesense ka botlalo.. Tsweetswee etela Genuine Microsoft Software go ithuta ka mesola ya go dirisa serweboleta se nnete sa Windows.
  • Dipatlafalo tsa Tsamaiso
   Tsamaiso ya Tiragatso e e nang le Tshegetso:

   Windows XP

    • Ditsamaiso tse di Dirang tse di Tshegediwang: mofuta wa Seesimane wa Windows XP wa dibopatlhaka tsa 32 o o nang le Pakana 2 (SP2)
    • Dimekabaete di le 5 (5Mb) tsa sebaka se se iseng se dirisiwe se go ka kopololelwang mo go sona
    • Dimekabaete di le 15 (15Mb) tsa sebaka se se iseng se dirisiwe se go ka tlhomiwang mo go sona

    1. Tobetsa konopo ya Kopolola e e mo sekhutlong se se kwa godimo ka fa mojeng wa tsebe eno gore o simolole go kopolola, kgotsa tlhopha puo e e farologaneng go tswa mo lenanetsharololong mme o tobetse Fetola.
    2. Dira sengwe sa tse di latelang:
     • Go simolola tlhomo ka gangwe, tobetsa Open (Bula) kgotsa Run this program from its current location (Tsamaisa porokeramo eno mo lefelong la ga jaana).
     • Go kopololela mo khomphiutareng ya gago gore o tlhome moragonyana, tobetsa Save (Boloka) kgotsa Save this program to disk (Bolokela porokeramo eno mo disiking).

  Dilaisololwa tse di Ratwang Thata

  Loading your results, please wait...

  Ditlhabololo tsa mahala tsa PC

  • Dipetšhe tsa tshireletso
  • Ditlhabololo tsa dirweboleta
  • Sephuthelo sa ditirelo
  • Dilaodi tsa dirwethata