Windows

  Sephuthelo sa Segokaganyi sa Puo ya Windows 7

  Fetola Puo:
  Sephuthelo sa Segokaganyi sa Puo sa Windows 7 se tlamela ka Segokaganyi sa Modirisi se se ranotsweng sa mafelo a a dirisiwang thata a Windows 7
  • Dintlha
   Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
   Mofuta:

   1.0

   Leina la Faele:

   LIP_tn-ZA-32bit.mlc

   LIP_tn-ZA-64bit.mlc

   Letlha la Phasalatso:

   05/11/10

   Bogolo jwa Faele:

   2.6 MB

   4.0 MB

    Sephuthego sa Segokaganyi sa Puo sa Windows (LIP) se tlamela ka mofuta o o ranotsweng go sekae wa mafelo a a dirisitsweng thata a Windows. Morago ga go tsenya LIP, mokwalo mo dikaeding, mabokosopuisano, dimenu, le ditlhogo tsa Thuso le Tshegetso di tla bontshiwa ka puo ya LIP. Mokwalo o o sa ranolwang o tla tlhaga ka puo ya motheo ya Windows 7. Ka sekai, fa o reka mofuta wa Se-Spain wa Windows 7, le LIP ya Se-Catalan e e tsentsweng, mokwalo mongwe o tla sala o le ka Se-Spain. O ka tsenya go feta LIP e le nngwe mo puong e le nngwe ya motheo. Di-LIP tsa Windows di ka tsenngwa mo mefuteng yotlhe ya Windows 7.
  • Tsamaiso ya Tiragatso e e nang le Tshegetso:

   Windows 7

    • Microsoft Windows 7
    • Go tsenngwa ga puo e e batlegang ya motheo ya Windows 7: Seesemane
    • 4.63 Mb ya sebaka se se senang sepe sa taisololo
    • 15 Mb ya sebaka se se senang sepe sa thulaganyo

   • TLHAGISO: Fa o na le totlelo ya BitLocker e e kgontshitsweng, tsweetswee e kgaodise ka nakwana pele o tsenya LIP. Bula Control Panel, tshwaya System and Security, le BitLocker Drive Encryption. Tobetsa mo go Suspend Protection.

    E re ka go na le ditaisololo tse di farologaneng tsa mefuta ya 32-bit le ya 64-bit ya Windows 7 LIP, pele o simolola go laisolola, o tshwanetse go sekaseka go bona gore ke mofuta ofe wa Windows 7 o o o tsentseng: Tsela ke eno ya go sekasea go bona gore ke mofuta ofe wa Windows 7 o o o tsentseng:

    Tobetsa konopo ya Start o bo o tobetsa ka konopo ya moja mo go Khomphiutha o bo o tlhopha Properties. Seno se tla tlhagisa tshedimosetso ya motheo ka khomphiutha ya gago.
    Leba karolo ya Tsamaiso ya mofuta wa Tsamaiso. Seno se tla supa gore a Tsamaisotiriso ya Windows 7 ke Tsamaisotiriso ya 32-bit kgotsa ke Tsamaisotiriso ya 64-bit.

    Gore o tsenye mofuta wa 32-bit, o ka nna wa:

    1. Tobetsa konopo ya Selaisololwa, o bo o tobetsa Open go tsenya LIP


    2. kgotsa

    3. Tobetsa konopo ya Selaisololwa
     • Tobetsa go Save go kopololela faele mo khompiutheng ya gago,
     • Fenena go faele e e kopolotsweng o bo o e tobetsa gabedi go tsenya LIP

    Go tsenya mofuta wa 64-bit, o tshwanetse go dirisa seitlhophelwa 2 fa godimo.

  Dilaisololwa tse di Ratwang Thata

  Loading your results, please wait...

  Ditlhabololo tsa mahala tsa PC

  • Dipetšhe tsa tshireletso
  • Ditlhabololo tsa dirweboleta
  • Sephuthelo sa ditirelo
  • Dilaodi tsa dirwethata