Office

  Puo ya mofuta wa sefatlhego ya Microsoft Office

  Fetola Puo:
  Dirisa phetolelo ya mofuta wa sefatlhego go bontsha dilo tse di jaaka dikonopo, mananeo le mabokoso a puisano ka puo e nngwe.
  • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
   Mofuta:

   14.0

   Leina la Faele:

   ScreenTipLanguage-tn-za-32bit.exe

   ScreenTipLanguage-tn-za-64bit.exe

   Letlha la Phasalatso:

   16/05/11

   Bogolo jwa Faele:

   1.7 MB

   1.8 MB

    Fetola mofuta wa sefatlhego sa puo go bontsha phetolelo ya diponagalo tse di jaaka dikonopo, mananeo lemabokoso a puisano – ka puo e nngwe le go thusa badirisi go batla tsela ya go dirisa ditiragatso tsa Microsoft Office tse di tsentsweng ka puo e ba sa tlhaganyeng.


    Dingwe tsa diponatshego ke tse di latelang:
    • Thuso ya Puo-pedi le Puo-dintsi
    • Go thusa Baenjeneri go ka leelefatsa tshegetso ya dipuo tse ba sa di tlhaloganyeng
    • Badirisi ba ba dirisang Office nakwana ka puo e sele kgotsa badirisi ba ba tsamayang thata (Roaming users)
    • Tiriso ya puo ya PC / khomputara e e amoganwang
  • Tsamaiso ya Tiragatso e e nang le Tshegetso:

   Windows 7, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3

    • Tshegetso ya tlhagiso ya Microsoft Office :
      Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office Outlook 2010, Microsoft Office PowerPoint 2010, Microsoft Office OneNote 2010, Microsoft Office Visio 2010, Microsoft Office Publisher 2010
    • Serweboleta se se tlhokegang:
      Dipuo tse di mafaratlhatlha tsa botlhaba jwa Asia di ka tlhoka go tsenyetswa difaele tsa tshegetso. Se se ka dirwa go ya ka phaneletaolo mo ' Kgaolong le mo puong ee tlhopilweng'
   • Go tlhoma se se kopolotsweng se:
    1. Tobetsa Kopololo konopo e e mo letlhareng le, go simolola.
    2. Dira nngwe ya tse di latelang:
     • Go simolola go tlhoma ka gangwe, tobetsa Tsamaya.
     • Go boloka kopololo mo khomputareng ya gago go tlhoma morago ga nakwana, tobetsa Boloka.
     • Go phimola tlhomo, tobetsa Khansela.

    Go tima kgotsa go fetola Puo ya mofuta wa sefatlhego :
    1. Tobetsa konopo ya Faele ya Office, tlhopha Diitlhopelwa, tlhopha Puo e mme o baakanye Puo ya mofuta wa sefatlhego go 'Nyalanya Puo Pontsho'.

    Go phimola kopololo e:
    1. Go tswa go Tshimololo lenaneo, eya go Phaneletaolo.
    2. Tobetsa gabedi Oketsa/Tlosa Diporogerama.
    3. Mo lenaaneng la diporograma tse di tsentsweng, tlhopha mofuta wa sefatlhego wa Puo ya Microsoft Office, mme o tobetse Tlosa kgotsa Oketsa/Tlosa. Fa lebokoso la puisano le tlhagelela, latela ditaelo go phimola porogerama.
    4. Tobetsa Ee kgotsa Go siame go netefatsa gore o batla go tlosa porogerama.

  Dilaisololwa tse di Ratwang Thata

  Loading your results, please wait...

  Ditlhabololo tsa mahala tsa PC

  • Dipetšhe tsa tshireletso
  • Ditlhabololo tsa dirweboleta
  • Sephuthelo sa ditirelo
  • Dilaodi tsa dirwethata