Office

  Microsoft Office Proofing Tools 2013 - Setswana

  Fetola Puo:
  Microsoft Office Proofing Tools e kgontsha tseleganyo ka dipuo tse di oketsegileng.
  • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
   Mofuta:

   2013

   Leina la Faele:

   proofingtools_tn-za-x86.exe

   proofingtools_tn-za-x64.exe

   Letlha la Phasalatso:

   07/01/13

   Bogolo jwa Faele:

   1.3 MB

   1.4 MB

    A o batla go netefatsa mopeleto wa puo e Office e neng e e sa e tsenya ka itiriso? O mo lefelong le le tshwanetseng. Microsoft Office Proofing Tools e akaretsa sete e e feletseng ya didiriswa tsa thuno tse di gone tsa Office ka puo eno. O tlhoka go tsenya fela le go simolola Office sešwa, mme didiriswa tsa thuno tsa puo ya gago di tla bo di siametse go dira.
  • Tsamaiso ya Tiragatso e e nang le Tshegetso:

   Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2

    Taisololo eno e dira ka diporokeramo tse di latelang:
    Microsoft Office Excel 2013
    Microsoft Office OneNote 2013
    Microsoft Office Outlook 2013
    Microsoft Office PowerPoint 2013
    Microsoft Office Word 2013
   • Go tsenya taisololo eno:
    Tsenya didiriswathuno:


    1. Laisolola faele ka go tobetsa konopo ya Laisolola (fa godimo) le go bolokela faele mo go disikethata.
    2. Tsamaisa porokeramo ya thulaganyo.
    3. Mo tsebeng ya Buisa Microsoft Software License Terms, sekaseka melawana, tlhopha lebokosotshwao la "Tobetsa fano go amogela Microsoft Software License Terms", o bo o tobetsa Tswelela.
    4. Matwetwe wa thulaganyo o tsamaisa le go tsenya didiriswathuno.
    5. Fa tiro ya go tsenya e weditswe, simolola sešwa ditiriso tsa gago tsa bula Office.


    Ditaelo tsa tiriso: Dirisa didiriswathuno ka tsela e e tlwaelegileng fela - jaanong o tshwanetse go bona tsa puo e ntšwa ya gago e o e tsentseng. Ka sekai, o ka rulaganya puo ya gago ya thuno go puo e ntšwa go dirisa netefatso ya mopeleto (fa e le gone) - go ithuta tsela ya go dira seno, bona Fetolela magareng ga dipuo tse di farologaneng ka go rulaganya puo ya thuno

    Go tlosa taisololo eno:
    1. Mo menyung wa Simolola, supa Dithulaganyo o bo o tobetsa Phaneletaolo.
    2. Tobetsa gabedi Tsenya/Tlosa Diporokeramo.
    3. Mo lenaaneng la diporokeramo tse di tsentsweng ga jaana, tobetsa Microsoft Office Proofing Tools 2013 - [Setswana] o bo o tobetsa Ntsha, Tlosa, kgotsa Tsenya/Tlosa. Fa lebokosopuisano le tlhaga, latela ditaelo go tlosa porokeramo.
    4. Tobetsa Ee kgotsa Go Siame go tlhomamisa gore o batla go tlosa porokeramo.


  Dilaisololwa tse di Ratwang Thata

  Loading your results, please wait...

  Ditlhabololo tsa mahala tsa PC

  • Dipetšhe tsa tshireletso
  • Ditlhabololo tsa dirweboleta
  • Sephuthelo sa ditirelo
  • Dilaodi tsa dirwethata