Windows

  Windows Vista Language Interface Pack

  Fetola Puo:
  Windows Vista Language Interface Pack (LIP) enaya ya Windows Vista naya mofuta o o ranotsweng bontlhanngwe wa dikarolo tse di dirisiwang thata tsa Windows.
  • Mofuta:

   1.0

   Leina la Faele:

   LIP_tn-ZA.mlc

   Letlha la Phasalatso:

   05/03/09

   Bogolo jwa Faele:

   2.5 MB

    Windows Vista Language Interface Pack (LIP) ya Windows Vista naya mofuta o o ranotsweng bontlhanngwe wa dikarolo tse di dirisiwang thata tsa Windows. Morago ga go tsenya LIP, mafoko a mo bomatwetweng, dibokoso tsa puisano, dimenu, dintlha tsa Thuso le Tshegetso, le dintlhana tse dingwe mo segokaganying sa modirisi di tla bontshiwa mo puong ya LIP. Mafoko a a sa ranolwang a tla bo a le ka puo ya motheo ya Windows Vista. Ka sekai, fa e le gore o ne wa reka mofuta wa Sepanišhe wa Windows Vista, wa bo o tsenya LIP ya Catalan, mafoko mangwe a tlile go sala e le a Sepanišhe. O ka tsenya LIP e feta e le nngwe, gore modirisi mongwe le mongwe wa khomputara a kgone go bontsha segokaganyi sa modirisi ka puo e e batliwang.
  • Tsamaiso ya Tiragatso e e nang le Tshegetso:

   Windows Vista

    • Microsoft Windows Vista
    • Dirisa segokaganyi mo (di)puong e e latelang: Seesemane
    • 4.63 Mb ya sebaka se se senang sepe sa taisololo
    • 15 Mb ya sebaka se se senang sepe sa thulaganyo

    Dipolateformo tse di Tshegeditsweng: LIPs e dira fela ka mefuta ya 32-bit ya Windows Vista mme e ka seka ya tsenngwa mo mefuteng ya Windows e e fetileng kgotsa mo mefuteng ya Windows Vista ya 64-bit.
    1. Tobetsa konopo ya Taisololo mo tsebeng e go simolola taisololo, kgotsao tlhophe puo e sele mo lenaane-tobetsong o bo o tobetsa Ya Go.
    2. Dira nngwe ya tse di latelang:
     • Go simolola tlhomo ka bonako, tobetsa Bula kgotsa Tsamaisa porkermo eno go tswa mo lefelong la yone la ga jaana.
     • Gore o kopisetse taisololo eno mo khomputareng ya gago nako e e tlang, tobetsa Boloka kgotsa Boloka porokeramo eno mo disekeng.

  Dilaisololwa tse di Ratwang Thata

  Loading your results, please wait...

  Ditlhabololo tsa mahala tsa PC

  • Dipetšhe tsa tshireletso
  • Ditlhabololo tsa dirweboleta
  • Sephuthelo sa ditirelo
  • Dilaodi tsa dirwethata