Windows Vista Language Interface Pack
  Application
  Windows Vista Language Interface Pack (LIP) enaya ya Windows Vista naya mofuta o o ranotsweng bontlhanngwe wa dikarolo tse di dirisiwang thata tsa Windows.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  05/03/09
  Pakana ya Porokeramo-kgokaganyo ya Setswana ya Windows® XP
  Application
  Dipakana tsa Porokeramo-kgokaganyo ya Setswana tsa Windows XP Professional le Windows XP Home Edition di tlamela ka Porokeramo-kgokaganyo ya Modirisi e e fetoletsweng ya mebaraka e e tlhagelelang le e mennye.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  12/09/08
  Puo ya mofuta wa sefatlhego ya Microsoft Office
  Application
  Dirisa phetolelo ya mofuta wa sefatlhego go bontsha dilo tse di jaaka dikonopo, mananeo le mabokoso a puisano ka puo e nngwe.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  26/02/13
  Update for Microsoft Office InfoPath 2007 (KB976416) - Setswana (Aforika Borwa)
  Update
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  07/12/09
  Security Update for the 2007 Microsoft Office System (KB976321) - Setswana (Aforika Borwa)
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  10/05/10
  Update for Microsoft Office Outlook 2007 Junk Email Filter (KB977839) - Setswana (Aforika Borwa)
  Update
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  08/01/10
  Puo ya mofuta wa sefatlhego ya Microsoft Office
  Application
  Dirisa phetolelo ya mofuta wa sefatlhego go bontsha dilo tse di jaaka dikonopo, mananeo le mabokoso a puisano ka puo e nngwe.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  15/05/11
  Microsoft Office Proofing Tools 2013 - Setswana
  Application
  Microsoft Office Proofing Tools e kgontsha tseleganyo ka dipuo tse di oketsegileng.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  07/01/13
  Update for Microsoft Office Word 2007 (KB974561) - Setswana (Aforika Borwa)
  Update
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  09/11/09
  Windows Phone 7 Connector (for Mac) - Beta - Setswana (Aforika Borwa)
  Application
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  MAHALA
  Letlha la Kgololo:
  16/05/11