Download Windows Vista Güncelleştirmesi (KB971512) from Official Microsoft Download Center

Windows Vista Güncelleştirmesi (KB971512)

Önemli! Aşağıdaki dillerden biri seçildiğinde, sayfa içeriği dinamik olarak o dile değişir.

Dil seçin:
Windows Grafik, Görüntüleme ve XPS Kitaplığı oyun, multimedya, görüntüleme ve yazdırma uygulamaları için modern grafik teknolojilerindeki en son gelişmeleri içerir.