Download Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 from Official Microsoft Download Center

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

Önemli! Aşağıdaki dillerden biri seçildiğinde, sayfa içeriği dinamik olarak o dile değişir.

Dil seçin:
.NET Framework 2.0 için Service Pack 2