Download Microsoft Dynamics CRM 4.0 Dil Paketi from Official Microsoft Download Center

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Dil Paketi

Önemli! Aşağıdaki dillerden biri seçildiğinde, sayfa içeriği dinamik olarak o dile değişir.

Dil seçin:
Microsoft Dynamics CRM 4.0 Dil Paketleri, etiketler, hata iletileri ve Yardım gibi çevrilmiş metinler içerirler.