Download Microsoft SharePoint Foundation 2010 from Official Microsoft Download Center

Microsoft SharePoint Foundation 2010

Önemli! Aşağıdaki dillerden biri seçildiğinde, sayfa içeriği dinamik olarak o dile değişir.

Dil seçin:
Microsoft SharePoint Foundation 2010, güvenli, Web tabanlı işbirliği için düşük maliyetli giriş düzeyinde veya pilot çözüm arayan daha küçük kuruluşlar ya da departmanlar içindir.​