Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SP1

Dil seçin:
Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SP1, Microsoft SQL Server OLE DB Provider, ODBC Driver ile aynı Veri Erişimi çekirdek bileşenlerini yükler.