Download Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SP1 from Official Microsoft Download Center

Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SP1

Önemli! Aşağıdaki dillerden biri seçildiğinde, sayfa içeriği dinamik olarak o dile değişir.

Dil seçin:
Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SP1, Microsoft SQL Server OLE DB Provider, ODBC Driver ile aynı Veri Erişimi çekirdek bileşenlerini yükler.