Imagine academy article page on the benefits of industry recognized certifications

Microsoft Sertifikalarının yaşam boyu yararları.

Microsoft Imagine Academy programı eğitimcileri ve öğrencileri sektörde tanınan sertifikalara hazırlar.

Teknoloji her yerde. İster temel bilgisayar becerileri, isterse de ileri düzey teknik beceriler olsun, gündelik hayatta uygun iş yazılımı ve teknoloji becerilerine bir gereksinim vardır. Günümüzde neredeyse her iş bir tür teknoloji becerisi gerektirir.

Bir Microsoft Sertifikası kazanarak öğrenciler:

  • En son teknolojiler üzerine becerilerini göstereceklerdir.
  • Becerilerinin sağlam bir ölçümüyle daha yüksek özgüvene kavuşacaklardır.
  • Yüksek öğrenimleri veya kariyerleri boyunca daha yüksek bir başarı düzeyine ulaşacaklardır.
  • Akranları ve çalışanlar arasında tanınacaklar ve rekabetçi iş piyasasında özgün bir yer edineceklerdir.
  • Microsoft becerilerinin sürekliliğini de kapsayan bir kariyer gelişim yolu çizebileceklerdir.
Image of Microsoft’s area of study. The image depicts three areas: self-study, student credentials and educator professional development each showing the path of certification available

Microsoft Office Uzmanı (MOS) sertifikası birçok iş ve diğer yaşam uğraşılarında verimliliği göstermesi bakımından değerli olan Microsoft Office becerileri üzerine ustalığı doğrular. MOS sertifikası kazanmak, Office uygulamalarını iş gereksinimleri için kullanabilme becerisini kanıtlar ve öğrencilere üniversite veya iş hayatına başlarken değerli bir fark katar. Bir MTA sertifikası edinmeniz önerilir, ancak daha yüksek teknoloji sertifikaları edinmeniz için şart değildir.

Microsoft Teknoloji Ortağı (MTA) sertifikası, yazılım geliştirme ve bilgi teknolojileri temel kavramları üzerine bilgi düzeyini doğrular. MTA sertifikası kazanmak, başlangıç düzey BT işlerini yapabilme yeterliliğiyle birlikte teknoloji konusunda bilgi temelinin olduğunu kanıtlar. Bir Microsoft Teknoloji Ortağı olmak size bilgisayar bilimi veya BT altyapısı üzerine daha fazla öğreniminizi destekleyen güçlü bir temel sağlar.

Post-Secondary Students and Professionals

Microsoft Sertifikalı Çözümler Ortağı (MCSA) sertifikası sürdürülebilir bir kariyer edinmek için gerekli olan temel teknik beceriler üzerine ustalığı doğrular. Okuldayken Bir MCSA sertifikası kazanmak öğrencilerin bir sınıf koşullarında profesyonel bir yetkinlik geliştirmelerini sağlar. Bir MCSA sertifikası, uygulamalı pratik deneyime erişimi olan ve bilgi teknolojileri üzerine temel bilgilere sahip kişiler için önerilir. Bir MCSA sertifikası, bir MCSE sertifikası için ön koşuldur.

Microsoft Sertifikalı Çözümler Geliştirici (MCSD) sertifikası profesyoneller veya 4 yıllık bir akademik programda okuyan öğrenciler için önerilir. MCSD düzeyi bilgisayar bilimi için MTA sertifikalarından daha yüksektir. Okuldayken MCSD sertifikası kazanmak öğrencilerin bir sınıf koşullarında iş benzeri yazılım geliştirme deneyimi edinmelerini sağlar. Bir MCSD olmak öğrencileri orta düzey yazılım geliştirme işleri için rekabet edebilecek düzeye gelmeye hazırlar.

Microsoft Sertifikalı Çözümler Uzmanı (MCSE) sertifikası, hem kurum içi hem de bulutta olmak üzere birden çok teknoloji üzerine yenilikçi profesyonel çözümler geliştirebilme yetkinliğini gösterir. MCSE sertifikası kazanmak; Cihaz Yönetimi, Mesajlaşma, Özel Bulut, İletişim Sunucu Altyapısı, SharePoint, Masaüstü Altyapısı, Veri Platformu ve İş Zekası çözümleri için karmaşık, gerçek dünya BT işyeri için yeterliliği gösterir.

“Sertifikaların toplam sayısına gelince, öğrenci başına 3,22 sertifika düşüyor. Bu başarılarından ötürü öğrencilerimle son derece gurur duyuyorum!”

Marty Roettgen, Öğretmen, Green Hope Lisesi, Cary, Kuzey Carolina, ABD