Başarı Hikayesi: Assan Aluminyum
Microsoft Dynamics AX
Müşteri Çözümü
Assan Aluminyum
Yassı alüminyum sektöründe Türkiye’de en büyük, Avrupa’da ise 7.büyük firma olan Assan Alüminyum, farklı uygulamalar ile yönettiği detaylı iş süreçlerini, Microsoft Dynamics AX platformuna taşıdı.

Çözüme Genel Bakış

Şirket Profili

1987 yılında kurulan Assan Alüminyum, yassı alüminyum sektöründe faaliyet göstermektedir. Üretiminin %67’si rulo levha %33’ü ise folyo ürünlerdir. Türkiye’nin en büyük 50 sanayi kuruluşu arasında bulunan firmanın Tuzla ve Dilovası’nda olmak üzere iki üretim tesisi bulunmaktadır. 1003 çalışanı ile Türkiye Yassı Alüminyum Sektöründe lider olan Assan Alüminyum, Avrupa’nın 7. büyük tesisidir. 600 milyon USD ciroyu aşan Assan, bunun 412 milyon USD’sini ihracattan elde etmiştir.

Ticari Durum

Üretim hedeflerinin üç sene içinde 140bin ton’dan 230bin tona yükselmesi ve buna uygun yatırımların gerçekleştirilmeye başlanması ile birlikte, firmaya toplu bakış açısını verecek ve tüm kullanıcıları birleştirecek ortak ve tek bir platform arayışı başlamıştır.

Çözüm
Microsoft Dynamics AX

İş Ortağı
Assan Bilişim
Axis

Yararlar

  • Herkes İçin Tek Platform
  • Tüm modüller arası tam entegrasyon
  • Entegre LME Yönetimi ve Hedge Modülü
  • Detaylı Maliyetlendirme
  • Güçlü Raporlama Seçenekleri ile Sürekli Sorgulayan Çalışanlar

“Microsoft Dynamics AX’in sunmuş olduğu Çoklu şirket, Dövizli Muhasebe altyapıları ve tüm süreçler ile entegrasyonun sağlanmış olması sayesinde bu proje ile Mali işler bünyesindeki katma değersiz adımlar elimine edilmiş ve IFRS raporlamaları dahil manuel çalışma ortadan kaldırılmıştır. Böylece Mali İşler çalışanları veriyi oluşturan değil, asıl fonksiyonları olan kontrol, denetim, sınıflama,anlamlandırma ve yönlendirme işlerine odaklanır hale gelmişlerdir.

İlhami OK, Muhasebe Müdürü,
ERA Projesi Mali İşler Süreç Koordinatörü


ERP arayışlarımızda gördüğümüz ön önemli sorun, sektörümüze özel V tipi üretim operasyonlarının tüm fonksiyonlarıyla ve online olarak ERP içinde entegrasyonun hiç başarılamış olmasıydı. Her üretim tezgahında geribildirim yapılan tesisimizde, Microsoft Dynamics AX’in kurgulanabilir çoklu özellik/varyant yapısının yanında hızlı ve esnek geliştirilebilme özelliği sayesinde tüm üretim süreçlerinin ERP içinde eksiksiz çözümlenebilmesi sağlanabildi. Yapılan geliştirme çalışmalarında herdaim mali işlevler ile uygunluğun gözetilerek yapılması aktivite bazlı maliyetlendirmenin doğru oluşması, takip ve kontrol edilebilir olması sonuçlarını beraberinde getirdi. Sonuçta hem mavi hem beyaz yakalı tüm üretim birimi çalışanlarının ERP üzerinden tüm çalışmalarını yürütebilmesi ve bu verilerin diğer tüm modüllerle entegrasyonu ile iş sonuçlarına etkisinin izlenebilirliğine ulaşılmıştır.

Osman BAŞARAN
ERA Projesi Üretim Modülü Koordinatörü

Üretimden ithalat yönetimine, hedge işlemlerinden kalite konrol analizlerine tüm süreçlerin Microsoft Dynamics AX’a taşınması ile, her türlü detay bilgi tek bir veritabanında birikti. Uçtan uca tüm çalışanların kullandığı tek sistem haline geldi. Standart ERP ürünlerinde yönetmesi oldukça zor olan V-tipi üretim ve özellik yapısı AX ile çözüldü.

1987 yılında kurulan Assan Alüminyum, yassı alüminyum sektöründe faaliyet göstermektedir. Üretiminin %67’si rulo levha, %33’ü ise folyo ürünlerdir. Türkiye’nin en büyük 50 sanayi kuruluşu arasında bulunan firmanın Tuzla ve Dilovası’nda olmak üzere iki üretim tesisi bulunmaktadır. 1003 çalışanı ile Türkiye yassı alüminyum sektöründe lider olan Assan Alüminyum, Avrupa’nın 7. büyük tesisidir. 600 milyon USD ciroyu aşan Assan, bunun 412 milyon USD’sini ihracattan elde etmiştir.

Ticari Durum

Assan Alüminyum oldukça büyük bir alanda pek çok detay içeren üretim süreçlerinin desteklenmesi ve kontrol edilmesi için, bilgi teknolojilerini ileri seviyede kullanmıştır. İlk olarak CTOS sistemi ile yazılım uygulamaları devreye alınmıştır. Gelişen iş ihtiyaçları nedeni ile, 1996 yılında EuroPRO+ paket programı alınmıştır. Ancak 2000 yılında paket program çözümlerinin yeterli olmadığı düşüncesiyle, firma kendi özkaynakları ile bağlı bulundukları Kibar Holding’in her şirketi için kullanılacak KibarPRO yazılımını geliştirmiş ve 2001 yılının başında uygulamaya almıştır. KibarPro’nun yanında optimizasyon için Quintiq, karlılık analizleri ve süreç bazlı maliyetlendirme için Acorn, bütçeleme için Hyperion, kurum karnesi için QPR yazılımlarını kullanmıştır. Ancak farklı amaçlar için farklı sistemlerin bulunması, süreç geçiş noktalarında ve süreçleri toplu bakış açısı ile değerlendirmekte zorluklar yaratmıştır. Üretim hedeflerinin üç sene içinde 140bin tondan 230bin tona yükselecek olması ve buna uygun yatırımların gerçekleştirilmeye başlanması ile birlikte, firmaya toplu bakış açısını verecek ve tüm kullanıcıları birleştirecek ortak ve tek bir platform arayışı başlamıştır.

Çözüm

Öncelikli olarak yassı metal üretim süreçlerini destekleyecek bir çözüm arayışına giren Assan Alüminyum, yazılım araştırmasını dünya genelinde yaptı. En önemli kriter olarak, temel süreç ve fonksiyonları desteklemesi, lokasyonlar ve şirket bazında analizler yapılmasına imkan vermesi, kullanılmakta olan tüm yazılımları entegre etmesi ve zaman içinde değişen ihtiyaçlara cevap verebilmesi belirlendi. Bu amaç ile yurt dışında aday programları kullanan firmalar incelendi. Bu incelemelere tüm kullanıcı grupları dahil edildi. Son kullanıcılar ve yöneticiler arasında anketler düzenlendi.

Özellikle V-tip üretimi destekleyen hazır çözüm bulunamadığı için, mutlaka Assan’a özel geliştirmeler yapılması gerektiği anlaşılınca, gelişmiş teknolojik platformu ile rakiplerinden çok daha hızlı ve kolay geliştirme olanağı sağlayan Microsoft Dynamics AX tercih edildi. Değerli iş ortaklarımız Assan Bilişim ve AXIS’in geliştirme ortamını detaylı olarak tanıtması ve kritik iş süreçlerinden örnek prototipleri hızlı geliştirip demo sunumlarında kendilerine göstermesi, bu kararın alınmasında çok etkili oldu.

Proje Assan Alüminyum ile birlikte Assan Bilişim, AXIS ve Microsoft’un tam işbirliği ile gerçekleştirildi. Assan Alüminyum, Assan Bilişim ve AXIS çalışanlarından oluşan 45 kişilik proje ekibine bilgi teknolojileri departmanı dışında, tam zamanlı 7 yönetici ile destekledi. Projenin analiz aşamasında bu çekirdek ekip dışında, fabrikada çalışan herkes toplantılara davet edildi. Bu karar her ne kadar analiz çalışmalarına ayrılan süreyi uzatsa da, tasarımların bir kere yapılmasını ve sonrasında kullanıcılardan gelen değişiklik isteklerinin minimuma inmesini sağladı. Prototip bitip testler başlatıldığında hiçbir birim “Burası yanlış olmuş, biz böyle çalışmayız” diyerek çok zahmetli olabilecek tasarım değişiklikleri isteğinde bulunmadı. Karar almakta zorlanılan noktalar, yürütme kurulu ile paylaşılarak, hızlı hareket edilmesi sağlandı. Assan Alüminyum üst yönetimi, projenin tam zamanında ve istenen kapsam ile yetişmesi için gerekli tüm maddi ve manevi desteği verdi. .

Planlandığı gibi temel süreçler Microsoft Dynamics AX standart modülleri ile çözülürken, aktivite bazlı maliyetlendirme, Hedge Takibi gibi ek modüller geliştirildi. Optimizasyon ürünü Quintiq ile entegrasyon gerçekleştirildi. Üretim Yönetim Sistemlerinden veri paylaşımı sağlandı. Bu yapının üstüne portal uygulamaları, insan kaynakları başvuru süreçleri ve MES sistemleri eklendi. Böylece tüm süreçler ve fonksiyonlar uçtan uca tek bir sistemde yönetimeye başlandı. Assan Aliminyum çalışanı herkes, sadece Microsoft Dynamics AX kullanarak işlerini yapar hale geldi. Dünya genelinde ERP kullanan firmalarda çalışanların sadece %15’i ERP kullandığını belirtirken, bu oran Assan Aliminyum’da beyaz yaka personelde 100% olmuştur. Üretim ve bakım geri bildirimleri yapan mavi yaka personellerde tamamaen AX kulanmaktadır. Tüm bu uygulamalarda bulunan veriler, Microsoft Dynamics AX üstünde birkimeye başladı. Proje, planlandığı tarihte devreye alınarak, kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Assan Alüminyum Bilgi İşlem Müdürü Sn.Köksal Küçükada, bu başarıda iş ortakları Assan Bilişim ve AXIS’in birbirlerini tamamlayan üstün yeteneklerinin büyük payı olduğunu düşünüyor. “Assan Bilişim’nin kendi yazılımımız olan Kibar Pro’daki birikimleri ile AXIS’in analiz ve kodlama yeteneği bir araya gelince, en büyük amacımız olan tüm geliştirmelerin Microsoft Dynamics AX üstünde olması ve tüm süreçlerin tek bir platformdan yönetilebilir olması amacına ulaştık” diyen Sn.Küçükada , projeyi yakından takip eden ve gerektiğinde desteğini esirgemeyen Microsoft’un ilgisinden de memnun kaldıklarını belirtmekte. Sn. Küçükada "Projede dört tarafın muhteşem işbirliği ile proje en başında tam planlandığı zaman ve kapsamda ama büyük gayretler ile tamamlanabildi. Proje ile Assan Alüminyum yıllardır özlemini kurduğu tüm süreçlerin tam entegre tek bir platformda yönetilmesi imkanı sağlandı, yassı metal sektörünün kendine özgü problemleri sistemde giderilebildi ve mali işler alt yapısı tüm modüller ile beslenerek güçlendirildi. Tüm lokal çözümler, Excel dosyaları ortak sisteme taşındı ve hepsinden önemlisi bu kadar emek harcanarak üretilen veri, departmanlarca analiz edilerek, sürekli iyileştirme sağlanabildi."

Faydalar

Herkes aynı platformda buluştu

Projenin çıkış noktası olan, tüm sistemleri tek bir platformda buluşturma amacına ulaşıldı. Çalışanlar farklı ortamlar yerine tek bir sisteme veri girişi yapmaya başladılar. Daha önceki sistemlerde fason işçilik, konsinye stoklar, ithalat, hedge, insan kaynakları, grup şirket satış ve satınalmaları gibi konular ortak sistemde değil, ayrı uygulama ve kişisel dosyalarda takip edilmek zorunda kalınıyordu. Bu durum kullanıcılara veri girişinde vakit kaybettirirken, analizlerin yapılmasında bazı sıkıntılara neden oluyordu. Eskiden çalışanların aynı veriyi birkaç kez farklı modüllere girmesi gerekirken, şimdi tek bir ortak sistemden, entegre şekilde ve verinin doğduğu yerde girişi sağlanarak yürütülebiliyor. Her sürecin Microsoft Dynamics AX üstünde işler hale gelmesi, kullanıcıların verimliliğinde artış sağladı.

Tüm modüller arası tam entegrasyon

Uygulamalar aynı platforma taşınırken, birbirleri arasındaki entegrasyonda gerçek zamanlı hale getirildi. Optimizasyon programı olan Quintiq ile üretim yönetim sistemi arasında çift taraflı online entegrasyona geçildi. Böylece plan değişikliği ya da geri bildirimler tüm kullanıcılar tarafından anında görülmekte. Tüm modül verilerinin finans modülüne akması sağlandı, böylece miktar takibinin yanında tüm fonksiyonların tutarsal takibi yapılabilir hale geldi. Aynı şekilde Personel Denetleme ve Kontrol Sistemi (PDKS), MES, başvuru portali gibi çevre sistemleri de AX’ı destekler hale geldi.

Entegre LME Yönetimi ve Hedge Modülü

Assan Alüminyum, ilk sistem arayışına girdiğinde, alternatifleri değerlendirirken, en çok üstünde durduğu konu sektörlerine özel LME diye tabir edilen, değişken hammadde fiyatının takibi ve maliyet analizlerinde doğru rakamların kullanılmasının sağlanması idi. Yapılan incelemelerde LME takibinin mevcut yazılımlarda istedikleri tarzda ele alınmadığını görerek, kendileri için Microsoft Dynamics AX’de geliştirme yapıldı. Müşteri anlaşmalarında LME fiyatlamada önemli bir faktör olduğu için, müşteri faturalarının otomatik olarak fiyatlanması ve muhasebe sistemine doğru bilgilerin aktarılması konusunda hız kazanıldı. Ayrıca karlılık analizlerinde LME dalgalanmalarından kaynaklanan kar ya da zararların analiz edilmesi sağlandı. Böylece operasyonel verimlilikteki artış ya da düşüşlerin LME dalgalanmalarından etkilenmeden, yöneticiler tarafından kolayca gözlemlenmesi sağlandı.

Aynı şekilde, hammadde fiyatlarındaki dalgalanmadan korunmak için firmanın tüm hammaddelerin alım ve satımı için brokerlar aracılığı ile işlem görmesini sağlayan Hedging işlemleri için de bir uygulama geliştirildi. Assan Alüminyum herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için, tüm hammadde alım ve satımlarını Hedge işlemine tabi tutmakta. Eskiden tamamen manuel olarak takip edilen Hedge işlemlerinin, ortak sisteme ve diğer modüllerle entegre olarak aktarılmış olması, ilk satınalma talebinden itibaren satışa kadar Hedge işlemlerini yürüten ekip tarafından görülmesini sağlayarak, hiçbir alım ve satımın açıkta kalmamasını sağlamakta.

Aktivite Bazlı Maliyetlendirme

Assan Alüminyum uzun süredir üretilen her bir bobini seri numarası bazında takip etmekteydi. Sahip oldukları yüksek kalite standartları için, her bir ruloyu ayrı takip etmek çok önemliydi. Microsoft Dynamics AX üzerinde geliştirilmiş olan AXIS Aktivite Bazlı İleri Maliyetlendirme eklentisi ile rulo için Satılan Malın Maliyetlendirmesi, hesabı yapılabilir hale geldi. Ardından yapılan karlılık projesi ile de bir rulonun detaylı maliyetlendirilmesi gerçekleştirildi. Maliyeti oluşturan tüm öğelerin ortak platformda buluşması ile her rulo için 130 ayrı maliyet kaleminin değeri hesaplanmaya başlandı. Farklı üretim rotaları arasındaki maliyet analizlerini yapılarak, ilerideki üretimler için tercih edilen rotalar belirlenmeye başlandı. Muhasebe ile zaman zaman ortaya çıkan uyumsuzluklar giderilmiş oldu. Ruloların satış fiyatlarının ve diğer tüm yan masraflarının bilinmesi ile rulo bazında karlılık bile hesaplanabilir hale geldi.

Detaylı maliyetlendirme, yapılacak olan yatırımları da yönlendirir hale geldi. Farklı pazarlarda fırsatlar ortaya çıktığında, olası maliyetler gerçeğe çok yakın hesap edilebilmekte ve pazar fiyatları ile karşılaştırılarak, pazara girip girmeme kararları alınmakta. Detay maliyetlendirme konusunda sağlanan ilerleme ile, aynı sektörde farklı özelliklerdeki ürünler için ayrı analizler yapılabiliyor. Örneğin aynı sektörde, farklı kalınlık aralıklarında ürünler için farklı değerlendirmeler yapılabiliyor.

Güçlü Raporlama Seçenekleri ile Sürekli Sorgulayan Çalışanlar

Tüm süreçlerin tek bir sistemde birleşmesi ile birlikte yönetim kurulu raporları, bilanço, Kar/Zarar Tabloları, üretim verileri, duruş analizleri, sevkiyat bilgileri, hurda miktarları ve müşteri analizleri gibi en çok kullanılan raporlar için veriler analiz amaçlı oluşması ve raporlama araçlarına aktarılması sağlandı.

Çalışanlara, raporlama alanında bu olanak sağlanınca, pek çok analiz yapıldı ve bazı süreçlerde iyileştirme projeleri başlatıldı. Bu noktada Sn.Küçükada “Çalışanlar artık bizden herhangi bir talepte bulunmadan, kendi sorumlu oldukları süreçler hakkında detaylı analizler yapıyorlar. Benim üretim hattımda yeniden işleme daha çok oluyor deyip, nedenlerini analiz ediyor. Bize hiç gelmeden, yeniden işlemeye neden olan faktörleri üretim yönetim sisteminden gelen veriler doğrultusunda inceleyebiliyor ve düzeltici faaliyetlere başlıyorlar. Yeni sistem çalışanların düşünme biçimini değiştirdi. Bu değişikliği gözlemliyoruz. Herkes hissiyatlarına göre değil, elindeki rakamsal analizler ile önerilerde bulunmaya başladı” diyerek belki de yeni sistemden sağlanan en büyük faydanın ipuçlarını veriyor.

Sektörde tüm ezberleri bozan, önemli bir ürün ortaya çıkarttık

AXIS Genel Müdürü Atilla Filizler, “Assan Aluminyum projesi, yassı metal sektöründe, şimdiye kadar alışılagelmiş tüm ezberleri bozan bir projedir. Bugüne kadar yassı metal sektöründe, ERP üzerinde genellikle finansalların ve ticaretin takip edilip, üretim ile ilgili tüm ihtiyaçların başka ek yazılımlar ile desteklendiği görülmekteydi. Dünya çapında ilk kez, yassı metal sektörünün ihtiyaçlarını uçtan uca kapsayan Microsoft platformu üzerinde bir ürün geliştirdik. Bunun ERP sektörü için çok önemli bir kazanım olduğunun farkındayız. Hedefimiz bu ürünü yalnızca Türkiye değil, Avrupa ve yakın coğrafyadaki metal üreticisi firmalar ile buluşturmak” diye belirtti.

Assan Bilişim Genel Müdürü Mustafa Küsem de projeyi önemli bir başarı olarak değerlendiriyor. Sn. Küsem “Bu proje bize ERP projelerinde dünyanın en iyi programı da olsa, yalnız iş ortağının ve ya yalnız proje sahibinin gayreti ile bir yere varılamayacağını, ancak bütün unsurların paylaşımcı gayretleri ile sonuç alınacağını bir kere daha göstermiştir. Bu projede çalışan herkese olağanüstü özverili çalışmaları için, Microsoft’a verdiği destek için teşekkür ederim.” diyerek bu başarının sırrını açıklıyor.

Microsoft Çözüm Ortağı:

www.assanbilisim.com.tr

Assan Bilişim, MSCD sertifikalı yazılım kadrosu ile yassı metal, çelik servis, dış ticaret, finansman, gıda, sigortacılık, otomotiv yan sanayi, taşımacılık, perakende gibi farklı sektörledeki ERP projelerindeki deneyimi ile, sektör ve kurumun tüm özelliklerini dikkate alarak iş süreçlerinin iyileştirilmisini , tam entegre temel bir bilgi sisteminin kurulmasını ve yeni ihtiyaçlara yönelik sürekli gelişimini hedefler.Assan Bilişim , bünyesindeki uzman personel ile sistem yazılımları ve donanım odaklı teknoloji yatırımlarını yönlendirir ve bu yatırımların hayata geçmesi için teknik destek sağlar. Assan Bilişim müşterilerine geleceğin teknolojilerini sunma adına çalışmayı misyon edinmiş ve bu konuda hizmetlerini geliştirerek faaliyetine devam etmektedir.

Microsoft Çözüm Ortağı:

www.axis-it.com

AXIS, ERP alanında sahip olduğu teknolojik bilgi ve deneyimlerini, kurumsal müşterilerinin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamakta kullanan, ürettiği hizmetler ile sektör liderliğini her yıl “en başarılı ERP iş ortağı” ödülleri ile taçlandıran kuruluştur. Şirket, üstlendiği ve iş ortakları ile sorumluluğunu paylaştığı projeleri, konusunda yetkinliği onaylı kadrosu ile müşteri odaklı anlayış çerçevesinde yürütmekte ve müşteri memnuniyetini sağlama ilkesini öncelikli hedef olarak benimsemektedir. AXIS'in temel yaklaşımı dinamik, esnek, güvenilir ve müşterileri için en uygun finansal koşullarda çözümleri uygulamaya almaktır. AXIS, bu hedef doğrultusunda Microsoft Dynamics ürünlerini iş zekası çözümleri ve sektörel uygulama geliştirmeleri ile desteklemektedir.


Microsoft Dynamics, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin müşterilerinin, çalışanlarının, iş ortaklarının ve tedarikçilerinin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmesi için çok çeşitli, entegre ve kapsamlı iş uygulamaları sunar.


© 2011 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır
Bu başarı öyküsü sadece bilgi vermeyi amaçlamaktadır. MICROSOFT BURADA ÖZETLENEN KONULAR HAKKINDA AÇIK VEYA DOLAYLI OLARAK HERHANGİ BİR GARANTİDE BULUNMAZ.

Microsoft ve Microsoft Dynamics AX,Microsoft Dynamics NAV,Microsoft Dynamics CRM Microsoft Corporation veya Microsoft Business Solutions ApS veya ABD ve/veya diğer ülkelerdeki kuruluşlarının tescilli markalarıdır. Microsoft Business Solutions ApS, Microsoft Corporation’ın bir alt kuruluşudur. Bu çalışmada geçen şirket ve ürün isimleri, ilgili kuruluşların tescilli markaları olabilir.