Fonts

การออกแบบตัวอักษร

มนุษย์เป็นผู้ออกแบบตัวอักษร แบบอักษรทั้งหลายนั้น ไม่ได้งอกเงยขึ้นมาบนต้นไม้หรือผุดขึ้น มาจากพื้นดิน แต่เกิดจากความทุ่มเทของนักออกแบบที่มีความเป็นปัจเจกชนผู้ออกแบบ วาด หรือสร้างสรรค์ เพื่อสร้างผลงานที่คนทั่วไปไม่เห็นความสำคัญ แต่จำเป็น ต้องนำงานของพวกเขาเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวัน

การออกแบบตัวอักษร

การออกแบบตัวอักษรเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างข้อจำักัดของเทคโนโลยีและ ความต้องการในการอ่านของมนุษย์ ในยุคสมัยของแม่พิมพ์โลหะ ตัวอักษรแต่ละตัวจะต้องมีขนาดพอดี กับส่วนหัวท้าย ของแผ่นโลหะที่ใช้ทำตัวอักษร แต่ในยุคสมัยของการอ่านจากหน้าจอ คอมพิวเตอร์ สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดคือราย ละเอียดอันปราณีตของแบบอักษรที่ แสดงผลบนหน้าจอ

Microsoft ได้ลงทุนเพื่อวิจัย พัฒนาซอฟต์แวร์ และ ออกแบบตัวอักษรอย่างต่อเนื่อง เพื่อ สร้างสรรค์แบบอักษรที่มีความสวยงามและใช้ งานได้ดีในทุกขนาดตัวอักษรและมีความละเอียดในการสดงผลบนหน้าจอที่แตกต่างกันออกไป ในเกือบทุกขอบเขตของเนื้อหา และนี่คือหนึ่งเหตุผลที่ว่า ทำไมการพัฒนาแบบตัวพิมพ์จนสามารถนำมาใช้งานได้นั้นเป็นงานที่ไม่ได้ทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพราะงานออกแบบแบบอักษร จำเป็นจะต้องใช้ฝีมือ ทักษะ ความรู้ทางเทคนิค และความทุ่มเทอย่างมากนั่นเอง

แบบอักษรใน Windows

เป็นเวลาอันยาวนานมาแล้วที่ข้อความเป็นพื้นฐานของการแลกเปลี่ยน การสื่อสาร การเรียบเรียง และการบันทึกความคิดเห็นต่างๆของเรา ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีต่างๆ เช่น เว็บ อีเมลล์ การประมวลผลคำ การนำเสนอ และแม้แต่ตารางการจัดการ ทำให้เรา จำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ ข้อความมากกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต

เราไม่สามารถแยกข้อความออกจากการบรรยายที่ปรากฏแก่สายตาได้ ซึ่งตรงจุดนี้เองที่แบบอักษรเข้ามามีบท บาทและถึงแม้ว่าผู้ใช้บางคนจะไม่เคยใช้ แบบอักษร อื่นใดนอกเหนือจากแบบอักษรมาตรฐานที่กำหนดมาให้ อย่างไรก็ตาม Microsoft ได้จัดหาแบบอักษรจำนวน มากที่มาพร้อมกับ Windows แบบอักษรทุกแบบมีลักษณะเฉพาะตัว และสามารถนำมาใช้ในลักษณะซับซ้อน หรือในบางกรณีนำมาใช้ในลักษณะไม่ซับซ้อน ทั้งนี้เพื่อเปลี่ยน แปลงวิธีการอ่านข้อความนั้น

Microsoft มีการรวบรวมมากมายแบบอักษรกับ Windows เพื่อสนับสนุนผู้ใช้ทั่วโลกในเกือบทุกภาษา Windows จะใช้แบบอักษรพื้นฐานที่สามารถอ่านได้ ง่าย สะอาด และดูสบายตาเพื่อแสดงเมนู ข้อความโต้ตอบ ป้ายชื่อ ฯลฯ โดยแบบอักษรพื้นฐานเหล่านี้ โดยทั่วไปเรียกว่า UI หรือแบบอักษร “ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้” เนื่องจาก Windows Vista ได้นำแบบอักษร Segoe UI มาใช้สำหรับแบบอักษร UI ของภาษาตะวันตก เพื่อให้สามารถตอบ สนองต่อวัตถุประสงค์ของการใช้แบบอักษรพื้นฐานใน Windows ได้่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ Microsoft ยังได้พัฒนาหรือมอบสิทธิ์การ ใช้งานแบบอักษรต่างๆ เพื่อสร้าง เรียกดู และพิมพ์ เนื้อหาในภาษา่่ต่างๆ หลายภาษา รวมถึงสคริปต์ แบบต่างๆ อีกด้วย ภาษาที่มีแบบอักษร Windows ให้เลือกมากที่สุด คือภาษาละติน กรีีก และไซริลลิก แต่ Windows ได้สร้างแบบอักษรต่างๆ เพื่อใช้งานร่วมกับภาษาหลักๆและระบบการเขียนที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

แบบอักษรใหม่ๆ ใน Windows 7

ใน Windows 7 มีแบบอักษรใหม่มากกว่า 40 แบบ โดยแบบอักษรเหล่านี้เพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนด้านภาษาและสคริปต์ของ Windows แบบอักษร ใหม่ๆ ใน Windows 7 ได้รับการพัฒนาขึ้นมา เพื่อปรับปรุงส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ Windows เพื่อรองรับ ภาษาต่างๆ ที่มีความหลากหลาย รวมถึงประสบการณ์ การอ่านทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟ ไลน์ของผู้ใช้อีกด้วย

แบบอักษร OpenType

แบบอักษร OpenType คือรูปแบบของแบบอักษรที่ Microsoft และ Adobe ได้พัฒนาร่วมกันเพื่อใช้เป็นส่วนขยายของแบบอักษร TrueType ที่พัฒนา ของบริษัท Apple แบบอักษร OpenType จะมีผังสีการพิมพ์ที่มีความหลาก หลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ และสนับสนุนภาษาต่างๆ หลายภาษา ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows สนับสนุนแบบอักษร TrueType และแบบอักษร OpenType รวมถึงแบบอักษร PostScript Type 1 รุ่นก่อน

แบบอักษร OpenType
แบบอักษร OpenType
กำหนดขนาดได้ จดจำรูปร่างของตัวอักษรที่กำหนดได้
แบบอักษรบิตแมป
แบบอักษรบิตแมป
มีลักษณะขรุขระเป็นฟันปลาเมิ่อขยายใหญ่ ไ่ม่สามารถกำหนดขนาดได้

แบบอักษร OpenType คือแบบอักษร เค้าร่าง ผู้ใช้สามารถกำหนดขนาด แบบอักษรเค้าร่างได้ตามต้องการ และกำหนดให้ตัวอักษรมีรูปร่างเหมือน เดิมอยู่เช่นนั้นต่อไป ( ซึ่งแตกต่างจากแบบอักษรบิตแมป ที่ถูกกำหนด ขนาดและความละเอียดมาอย่างตายตัว เมื่อขยายตัวอักษรเป็นขนาดที่ ใหญ่ขึ้น จะทำให้มองเห็นเป็นลักษณะขรุขระรูปฟันปลา)เช่นเดียวกับแบบอักษร TrueType แบบอักษร

OpenType ยึดตามมาตรฐาน Unicode ซึ่งเป็นระบบเข้ารหัสอักขระ สำหรับระบบการเขียนภาษาต่างๆที่ใช้กันทั่วโลก แบบอักษร OpenType สามารถประกอบด้วยอักขระหลายพันตัว นั่นหมายความว่า แบบอักษร OpenType อาจประกอบด้วยตัวอักษรต่างๆ หลายภาษา ( เช่น ละติน กรีก ไซริลลิก หรือ ตัวอักษรคันจิ คะนะ และโรมันจิ สำหรับภาษาญี่ปุ่น) ผู้ใช้ สามารถเลือกใช้รายละเอียดการพิมพ์ในแบบอักษร OpenType เช่น การกำหนดอักษรพิมพ์ใหญ่ให้มีขนาดเล็ก ตัวเลขรูปแบบต่างๆ ชุดขยายของ ligature และ alternate รวมถึงชุดอักขระการออกเสียงและตัวกำกับเสียง ทั้งหมด โปรแกรมที่แตกต่างกันจะมีระดับการสนับสนุนคุณลักษณะ ของแบบอักษร OpenType ทั้งหมดแตกต่างกันด้วย