Một tài khoản cho mọi thứ Microsoft

Thiết lập một tài khoản Microsoft và tất cả các dịch vụ Microsoft của bạn - từ Office đến Outlook tới Skype - hoạt động đồng thời chỉ qua một lần đăng nhập duy nhất. Dù bạn dùng thiết bị chạy Windows, iOS hay Android, hay chuyển giữa cả ba thiết bị, tài khoản của bạn vẫn sẽ giữ mọi thông tin bạn cần trên thiết bị một cách tiện dụng.


Đăng nhậpTạo tài khoản


Tất cả các dịch vụ này đều hoạt động với tài khoản Microsoft của bạn

Dù bạn đang dùng một số dịch vụ hay tất cả các dịch vụ của Microsoft, thì tài khoản của bạn sẽ vẫn giữ mọi thông tin quan trọng - thiết đặt, hình ảnh và tệp tin - cho bạn trên mọi thiết bị.

Bấm hoặc nhấn vào mỗi dịch vụ để tìm hiểu thêm về lợi ích mà tài khoản Microsoft mang đến.

Trượt nhanh để khám phá

Người đàn ông đưa tay lên không trung, tiết lộ lợi ích từ Tài khoản Microsoft của bạn