Các câu hỏi thường gặp - Làm thế nào để tìm ra phiên bản Mail for Exchange mà tôi đã cài đặt trên điện thoại Nokia?

Để tìm phiên bản ứng dụng Mail For Exchange (ví dụ trên Nokia E71);

  1. Chọn Menu
  2. Chọn Lắp đặt (hoặc Ứng dụng hoặc Công cụ tùy thuộc vào điện thoại của bạn)
  3. Chọn Q.lý Ư.dụng
  4. Chọn Mail for Exchange
  5. Chọn Xem Chi tiết.

Với Ứng dụng Nokia Email tích hợp, bạn có thể kiểm tra phiên bản ứng dụng Email (ví dụ trên Nokia E72);

  1. Chọn Menu
  2. Chọn Email
  3. Chọn Tùy chọn
  4. Chọn Giới thiệu.

 Không có phiên bản ứng dụng Email nào khả dụng cho điện thoại Symbian^3.