Điện thoại Nokia của tôi có hỗ trợ thư mục con và thư mục trong Mail for Exchange không?

Có, ứng dụng email tích hợp trong các điện thoại Nokia sau: E72, E73, E75, E52, E55, 6730 classic, 6710 Navigator, C5-00, E5-00 hỗ trợ thư mục con và thư mục. Để xem chúng trong hộp thư Mail for Exchange:

  1. Mở Hộp thư đến.
  2. Di chuyển lên trên cùng, đánh dấu và chọn hộp thả xuống đầu tiên.
  3. Chọn Thư mục khác.
  4. Chọn thư mục con hoặc thư mục bạn muốn xem.
  5. Chờ cho đến khi thư mục đã được đồng bộ với điện thoại.

Lưu ý! Ứng dụng này không đồng bộ các email cũ hơn email được xác định trong cài đặt Mail For Exchange trong Nội dung đồng bộ.