Làm thế nào để gỡ cài đặt ứng dụng Mail for Exchange (MfE) khỏi điện thoại Nokia của tôi?

Tùy thuộc vào điện thoại, có ít nhất 3 cách để xóa ứng dụng Mail for Exchange khỏi điện thoại Nokia, hãy thực hiện theo các bước sau:

Cách 1: Từ Quản lý Ứng dụng

 1. Chọn Menu.
 2. Chọn Ứng dụng hoặc Cài đặt (tùy thuộc vào điện thoại).
 3. Chọn Quản lý Ứng dụng.
 4. Chọn Mail for Exchange.
 5. Chọn Tùy chọn >Xóa.

Cách 2: Từ Mail for Exchange

 1. Chọn Menu.
 2. Chọn Cài đặt hoặc Ứng dụng hoặc MFE.
 3. Chọn Mail for Exchange.
 4. Chọn Tùy chọn >Xóa.

Cách 3: Từ Q.lý Ứng dụng > Ứng dụng đã cài đặt (ví dụ, Nokia 5230 ).

 1. Chọn Menu.
 2. Chọn Cài đặt.
 3. Chọn Q.lý Ứng dụng.
 4. Chọn Ứng dụng đã cài đặt.
 5. Chọn Mail for Exchange.
 6. Chọn Tùy chọn >Gỡ cài đặt.

Lưu ý! Bạn không thể xóa Ứng dụng Mail for Exchange khỏi điện thoại, ứng dụng này có chứa Ứng dụng Email tích hợp. Thay vào đó, bạn có thể xóa hộp thư Mail for Exchange theo cách sau:

Cách 1: Ứng dụng Email tích hợp (ví dụ, Nokia E72)

 1. Chọn Menu.
 2. Chọn Email hoặc Application > Email (tùy thuộc vào điện thoại).
 3. Chọn Cài đặt
 4. Chọn Mail for Exchange.
 5. Chọn Tùy chọn >Xóa hộp thư.

Cách 2: Ứng dụng Email tích hợp trên điện thoại Symbian ^3 (ví dụ, Nokia E7-00).

 1. Chọn Menu > Ứng dụng > Mail
 2. Bấm và giữ Mail for Exchange.
 3. Chọn Xóa hộp thư.