Những điện thoại Nokia sau đây bao gồm ứng dụng email tích hợp của Nokia và việc cài đặt ứng dụng email riêng là không cần thiết:

 • Nokia E6-00
 • Nokia E7-00
 • Nokia N8-00
 • Nokia C7-00
 • Nokia C6-01
 • Nokia C6-00
 • Nokia 603
 • Nokia 700
 • Nokia 701
 • Nokia 500
 • Nokia E75
 • Nokia E52
 • Nokia E55
 • Nokia E72
 • Nokia E73
 • Nokia E5-00
 • Nokia C5-00
 • Nokia X5-01
 • Nokia 6730 classic
 • Nokia 6710 Navigator
 • Nokia N86 8MP
 • Nokia X7-00

Nếu bạn muốn tạo một hộp thư Mail for Exchange hoặc một số hộp thư khác, bạn chỉ cần chạy trình hướng dẫn Cài đặt E-mail hoặc mở ứng dụng E-mail và chọn Hộp thư mới.

Lưu ý: Bạn có thể cài đặt một hộp thư email bằng cách sử dụng kết nối Không dây. Trên hộp thư đầu tiên ngoài Mail for Exchange (hoặc Exchange ActiveSync), bạn cần lắp thẻ SIM vào điện thoại. Nếu không, Mail for Exchange (Exchange ActiveSync) sẽ là lựa chọn duy nhất khả dụng. Bạn cũng cần kiểm tra xem kết nối mạng có đang hoạt động chính xác hay không.