Các câu hỏi thường gặp - Tôi có thể sử dụng thẻ micro-SIM trong điện thoại Nokia có khe cắm thẻ SIM chuẩn không?

Không, thẻ micro-SIM không được hỗ trợ trong những điện thoại có khe cắm thẻ SIM chuẩn. Không sử dụng thẻ micro-SIM hoặc thẻ micro-SIM cùng với một thiết bị chuyển đổi trong những điện thoại này. Đây là một vấn đề riêng biệt liên quan đến đầu đọc SIM trượt.

Điện thoại Nokia có khe cắm thẻ SIM chuẩn (ví dụ, N8-00, C7-00, E7-00, C6-01 và C6-00 v.v...) chỉ được thiết kế để sử dụng với thẻ SIM chuẩn (còn được gọi là thẻ SIM 2FF hay SIM Hệ số Dạng thứ 2 hoặc SIM plug-in). Việc sử dụng thẻ SIM không tương thích hoặc thiết bị chuyển đổi có thể làm hỏng thẻ SIM, điện thoại hoặc cả hai và cũng có thể làm hỏng dữ liệu được lưu trên thẻ SIM.