Có thể hiển thị bao nhiêu hộp thư trên màn hình chính của điện thoại Nokia của tôi?

Theo thiết kế của ứng dụng email tích hợp, chỉ có thể hiển thị một hộp thư trên màn hình chính.

Để tìm các hộp thư khác, hãy chọn MenuNhắn tin.

Hoặc nếu đã sử dụng trình hướng dẫn cài đặt email để tạo hộp thư, bạn có thể tìm thấy các hộp thư từ Menu > Ứng dụng > Email.

Áp dụng cho điện thoại Nokia C5-03, C5-05 và C5-06.