Làm thế nào để cài lại điện thoại Symbian^3 của tôi?

Có hai lệnh cài lại khác nhau khả dụng để khôi phục cài đặt gốc trong điện thoại Symbian^3 của Nokia (ví dụ Nokia N8-00, E7-00, C7-00, Astound, C6-01). Các lệnh này có thể được tìm thấy trong Menu > Cài đặt > Điện thoại > Quản lý điện thoại > Cài đặt gốc:

1) Khôi phục

  • Lệnh này sẽ khôi phục cài đặt gốc và không ảnh hưởng đến tài liệu hoặc các tập tin được lưu trên điện thoại.
  • Cài đặt email cần được tạo lại sau khi cài lại.
  • Lệnh này giống như lệnh *#7780# được nhập trên bàn phím.

2) Xóa dữ liệu và khôi phục

  • Lệnh này khôi phục cài đặt gốc và xóa nội dung trong bộ nhớ chung (E:), và cả nội dung được tải sẵn bao gồm, ví dụ như tiện ích. Lệnh này cũng xóa tất cả nội dung trong bộ nhớ điện thoại (C:).
  • Tất cả cài đặt cần được tạo lại sau khi cài lại và cài đặt lại các ứng dụng.
  • Lệnh này giống như lệnh *#7370# được nhập trên bàn phím.
  • Xin lưu ý rằng tất cả các tập tin của người dùng trên bộ nhớ chung E: và bộ nhớ điện thoại C: sẽ bị xóa, ví dụ như ảnh và video. Do vậy, bạn cần sao chép dữ liệu người dùng trước khi cài lại điện thoại. Sử dụng Ovi Suite để sao lưu toàn bộ nội dung của điện thoại.
  • Không sử dụng lệnh này trừ khi thực sự cần thiết vì một số ứng dụng cài đặt sẵn (ví dụ như tiện ích Web TV) có thể bị xóa và cần cài đặt lại qua Cửa hàng Ovi hoặc từ Menu > Ứng dụng > Cập nhật PM.

Khi cài lại điện thoại, bạn có thể được nhắc cung cấp mã khóa. Nếu mã khóa chưa bị thay đổi, mã mặc định là 12345.

Trước khi cài lại, hãy ngắt tất cả các cuộc gọi và kết nối hiện hành. Nếu cần, hãy chọn profile offline đồng thời kiểm tra và đảm bảo rằng không có kết nối WLAN nào được kích hoạt.