Tôi phải làm gì khi có những vấn đề về WLAN với một số điểm truy cập nhất định khi sử dụng chế độ 802.11n?

Khi kết nối điện thoại di động Nokia (ví dụ N8-00) với một điểm truy cập WLAN sử dụng chế độ IEEE 802.11n, vấn đề kết nối đã được phát hiện với điểm truy cập từ những nhà cung cấp nhất định. Vấn đề đã được phát hiện thấy với ít nhất là những sản phẩm WLAN sau:

  • FritzBox 7270
  • Livebox 2
  • BT HomeHub V2.0 Type B
  • Netgear DGN1000

Vấn đề này liên quan đến chip WLAN được sử dụng trong những điểm truy cập này. Để giải quyết vấn đề, bạn nên nâng cấp chương trình cơ sở của điểm truy cập lên phiên bản mới nhất.

Nếu không có bản cập nhật chương trình cơ sở nào hoặc bản cập nhật không giải quyết được vấn đề, giải pháp thay thế là tắt chế độ 802.11n và buộc điểm truy cập chỉ sử dụng chế độ 802.11b/g.