Tôi có thể sử dụng điện thoại Nokia của mình làm đèn pin không?

Có, flash camera có thể được sử dụng làm đèn pin trong Nokia C6-01, C7-00, E7-00, E6-00 và 700. Trượt và giữ nút khóa trong 2 giây để bật hoặc tắt đèn pin.