Bạn có thể tải về và cài đặt phiên bản mới hơn của Ứng dụng Xã hội từ Cửa hàng Nokia trên một số điện thoại. Để tìm kiếm ứng dụng Mạng Xã hộitrên Cửa hàng Nokia.

Để kiểm tra phiên bản, hãy chọn Tùy chọn > Thông tin về trên ứng dụng Xã hội.

Lưu ý: Ứng dụng Xã hội được cài đặt sẵn trên các điện thoại Symbian^3 sau: Nokia N8-00, E7-00, E6-00, C7-00, C6-01, X7-00, 500, 603, 700 và 701.