Các câu hỏi thường gặp - Vì sao màn hình điện thoại bị đen khi tôi thực hiện hoặc nhận cuộc gọi?

Trong khi gọi, màn hình sẽ tắt khi bộ cảm biến tiệm cận bị che. Điều này được thực hiện để tránh những thao tác vô tình của màn hình cảm ứng khi giữ điện thoại gần tai trong khi gọi. Bộ cảm biến tiệm cận nằm ở góc trên cùng bên phải của điện thoại (ví dụ Nokia N8-00, C6-01, C7-00, E7-00, Lumia series).

Nếu màn hình tắt ngay khi quay một số hoặc nhận một cuộc gọi, hãy kiểm tra và đảm bảo rằng bạn không che bộ cảm biến tiệm cận, ví dụ bằng ngón tay. Ngoài ra cũng kiểm tra và đảm bảo rằng không có băng dán bảo vệ trên màn hình có thể làm cho bộ cảm biến tiệm cận phản ứng quá dễ dàng và tắt màn hình khi vẫn đang trong quá trình thiết lập cuộc gọi điện thoại.