Điện thoại Nokia Symbian^3 sử dụng băng tần nào với các kết nối 802.11n WLAN?

Nếu không được tuyên bố khác trong thông số kỹ thuật của điện thoại, điện thoại Nokia Symbian^3 sử dụng băng tần 2,4 GHz với các kết nối 802.11n WLAN (cùng băng tần với các kết nối 802.11b và 802.11g). Băng tần 5 GHz không được hỗ trợ.

Băng tần 2,4 GHz được sử dụng, ví dụ với điện thoại Nokia N8-00, C6-01, C7-00, E7-00, X7-00, E6-00.