Các câu hỏi thường gặp - Tôi phải làm gì nếu kết nối WLAN bị lỗi khi kết nối điện thoại Symbian^3 với bộ định tuyến không dây D-link G604T?

Vấn đề về kết nối WLAN đã được phát hiện khi kết nối điện thoại Symbian^3 (ví dụ, Nokia N8-00, C6-01, C7-00, E7-00) với bộ định tuyến không dây D-link G604T. Không phải trong tình huống nào bộ định tuyến D-Link cũng xử lý các số tuần tự đúng cách, làm cho kết nối WLAN bị lỗi.

Giải pháp thay thế là khởi động lại điểm truy cập D-link G604T và kết nối lại từ điện thoại di động. Kết nối WLAN thường hoạt động bình thường nếu điện thoại Symbian^3 là thiết bị đầu tiên được kết nối vào điểm truy cập.