Nếu bạn cài lại điện thoại Nokia Symbian^3 bằng lệnh Xóa dữ liệu và khôi phục (hoặc bằng lệnh *#7370# tương ứng trên bàn phím), hãy thực hiện các thao tác sau đây để khôi phục những ứng dụng đã xóa:

  • Trước khi cài lại điện thoại, hãy sao lưu bằng Nokia Suite và khôi phục nội dung sau khi cài lại.
  • Cài đặt bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào khả dụng qua Menu > Cập nhật PM (hoặc Menu > Ứng dụng > Cập nhật PM hoặc Menu > Ứng dụng > Công cụ > Cập nhật PM).
  • Tìm kiếm và cài đặt các ứng dụng còn thiếu từ Cửa hàng Nokia. Kiểm tra Nội dung riêng trong ứng dụng Cửa hàng Nokia để biết những ứng dụng đã cài đặt trước đó.
  • Kiểm tra trong Nokia Suite nếu có bất kỳ ứng dụng bổ sung nào khả dụng cho điện thoại của bạn trong menu Cập nhật PM.
  • Nếu vẫn còn những ứng dụng bị thiếu, hãy cài đặt lại phần mềm điện thoại bằng Nokia Suite. 

Xin lưu ý rằng nếu bạn sử dụng lệnh Khôi phục để khôi phục cài đặt gốc, những ứng dụng đã cài đặt sẽ không bị xóa và không cần thực hiện thao tác đặc biệt nào. Nếu cần cài lại điện thoại, trước tiên bạn nên thử lệnh Khôi phục và chỉ sử dụng lệnh Xóa dữ liệu và khôi phục trong trường hợp lệnh Khôi phục không giải quyết được vấn đề.

Các lệnh cài lại cài đặt gốc có thể được tìm thấy trong Menu > Cài đặt > Điện thoại > Quản lý điện thoại > Cài đặt gốc.