Tôi có điện thoại Nokia 5230, 5800 hoặc bất kỳ điện thoại màn hình cảm ứng nào khác của Nokia. Tôi có thể nhận được Nokia Belle cho điện thoại không?

Thật không may, Nokia Belle chỉ khả dụng cho Nokia N8, E7, X7, E6, C6-01, C7, 500 và Nokia Oro. Chúng tôi thường xuyên gửi cập nhật phần mềm đến tất cả các điện thoại Nokia để cung cấp cho bạn cả các cải tiến hiệu suất cũng như tính năng bổ sung.