Thật không may, Nokia Belle chỉ khả dụng cho Nokia N8, E7, X7, E6, C6-01, C7, 500 và Nokia Oro. Chúng tôi thường xuyên gửi cập nhật phần mềm đến tất cả các điện thoại Nokia để cung cấp cho bạn cả các cải tiến hiệu suất cũng như tính năng bổ sung.