Với Nokia Suite, bạn có thể cập nhật Nokia N8, C7, Oro, E7, C6-01, E6, X7 và Nokia 500 trực tiếp với Nokia Belle, bất kể điện thoại của bạn hiện đang sử dụng phiên bản phần mềm nào.