Trước tiên tôi có cần phải cài đặt phiên bản phần mềm tạm thời trước khi có thể cập nhật lên Nokia Belle không?

Với Nokia Suite, bạn có thể cập nhật Nokia N8, C7, Oro, E7, C6-01, E6, X7 và Nokia 500 trực tiếp với Nokia Belle, bất kể điện thoại của bạn hiện đang sử dụng phiên bản phần mềm nào.