Làm thế nào để truy cập và thay đổi thông số cài đặt ứng dụng trên điện thoại Nokia?

Tùy thuộc vào điện thoại của bạn, hãy chọn:

 • Menu > Ứng dụng > Q.lý Ư.dụng > Tùy chọn > Cài đặt (ví dụ N85, N86, N95, N96)
 • Menu > Ứng dụng > Cài đặt > Q.lý Ư.dụng > Tùy chọn > Cài đặt (ví dụ 6730c)
 • Menu > Công cụ > Q.lý Ư.dụng > Tùy chọn > Cài đặt (ví dụ E50, N76, N80)
 • Menu > Cài đặt > Q.lý Ư.dụng > Tùy chọn > Cài đặt (ví dụ E51, E66, E71, E90)
 • Menu > Bảng đ.khiển > Q.lý Ư.dụng > Tùy chọn > Cài đặt (ví dụ E52, E72, E75, )
 • Menu > Bảng đ.khiển > Cài đặt > Ứng dụng > Q.lý Ư.dụng (ví dụ X5-01, E5-00)
 • Menu > Cài đặt > Q.lý Ư.dụng > Thiết lập cài đặt (ví dụ 5800xm, N97, 5230, 5233, X6-00, N8-00, E7-00, X7-00)
 • Menu > Cài đặt > Q.lý dữ liệu > Q.lý Ư.dụng > Tùy chọn > Cài đặt (ví dụ 5730xm)
 • Menu > Cài đặt > Cài đặt > Ứng dụng > Q.lý Ư.dụng (ví dụ 6700 slide, C5-00)
 • Menu > Cài đặt > Quản lý ứng dụng > Thiết lập cài đặt (ví dụ T7-00, 801T)

Cài những cài đặt sau cho cài đặt ứng dụng:

 • Cài đặt phần mềm: Chọn có cài đặt phần mềm Symbian không có xác minh chữ ký kỹ thuật số hay không.
 • Kiểm tra chứng chỉ trực tuyến: Chọn để kiểm tra các chứng chỉ trực tuyến trước khi cài đặt một ứng dụng.
 • Địa chỉ web mặc định: Cài địa chỉ mặc định được dùng khi kiểm tra chứng chỉ trực tuyến.

Một số ứng dụng Java có thể yêu cầu gửi tin nhắn hoặc kết nối mạng vào một điểm truy cập cụ thể để tải về dữ liệu hoặc các thành phần bổ sung. Trong giao diện chính Q.lý Ư.dụng, hãy di chuyển đến một ứng dụng và chọn Tùy chọn > Mở để thay đổi cài đặt liên quan đến ứng dụng cụ thể đó.