Làm thế nào để định dạng điện thoại Nokia Symbian của tôi?

Bạn có thể định dạng điện thoại bằng cách nhập *#7370# ở chế độ chờ. Trước khi điện thoại được cài lại, bạn có thể cần cung cấp mã khóa. Mã khóa mặc định là 12345.

LƯU Ý QUAN TRỌNG!

  • Việc định dạng điện thoại sẽ xóa vĩnh viễn tất cả dữ liệu người dùng cũng như những ứng dụng bổ trợ và thông số cài đặt riêng của nhà điều hành.
  • Nếu bạn đã sao lưu dữ liệu điện thoại, dữ liệu có thể được khôi phục từ bản sao lưu sau khi định dạng nhưng một số ứng dụng bổ trợ có thể có những hạn chế làm cho chúng không thể khôi phục được từ bản sao lưu.
  • Nếu bạn sử dụng việc định dạng để sửa chữa lỗi hành vi của điện thoại, việc khôi phục các tập tin dữ liệu sao lưu có thể khôi phục cả hành vi không mong muốn. Trong trường hợp đó, khôi phục một phần dữ liệu có thể giải quyết được vấn đề.
  • Nội dung của thẻ SIM và thẻ nhớ (MMC) không bị xóa trong quá trình định dạng. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng trong một số kiểu điện thoại (ví dụ, Nokia N8-00, E7-00, E6-00 và X7-00) bộ nhớ chung bên trong E: sẽ được định dạng trong tình huống này. Do đó, quan trọng là bạn sao lưu tất cả dữ liệu từ bộ nhớ chung E: trước khi cài lại điện thoại. Sử dụng Nokia Suite để sao lưu nội dung vào máy tính PC.