Làm thế nào để định dạng, khóa và kiểm tra mức sử dụng của thẻ nhớ trên điện thoại Nokia của tôi?

Giữ tất cả thẻ nhớ ngoài tầm tay trẻ em.Bạn có thể sử dụng thẻ nhớ microSD để lưu trữ các tập tin đa phương tiện, chẳng hạn như video clip, các bài hát, các tập tin âm thanh, hình ảnh và dữ liệu nhắn tin, cũng như sao lưu thông tin từ bộ nhớ điện thoại.Một số thư mục trong Bộ sưu tập có nội dung mà điện thoại sử dụng (ví dụ như Chủ đề) có thể được lưu trên thẻ nhớ.

Định dạng thẻ nhớ

Khi thẻ nhớ được định dạng, tất cả dữ liệu trên thẻ sẽ bị mất vĩnh viễn. Một số thẻ nhớ được định dạng sẵn khi bán ra, nhưng có một số thẻ nhớ yêu cầu phải định dạng. Hãy tham vấn với người bán thẻ để tìm hiểu xem bạn có phải định dạng thẻ nhớ trước khi sử dụng không.Để định dạng thẻ nhớ, hãy chọn Menu > Bộ sưu tập hoặc Ứng dụng, chọn thư mục thẻ nhớ và chọn Tùy chọn > Định dạng thẻ nhớ > Có.Khi quá trình định dạng kết thúc, hãy đặt tên cho thẻ nhớ.

Khóa thẻ nhớ

Để cài mật khẩu (tối đa 8 ký tự) để khóa thẻ nhớ giúp ngăn chặn việc sử dụng trái phép, hãy chọn Tùy chọn > Cài mật khẩu. Mật khẩu có thể gồm tối đa tám ký tự.Mật khẩu được lưu trong điện thoại và bạn không cần phải nhập lại khi bạn đang sử dụng thẻ nhớ trên cùng điện thoại. Nếu muốn sử dụng thẻ nhớ trên một điện thoại khác, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu.Để xóa mật khẩu, hãy chọn Tùy chọn > Xóa mật khẩu.

Tôi phải làm gì nếu quên mật khẩu của thẻ nhớ

Đây là một tình huống không may mắn. Nhưng nếu bạn tiếp tục sử dụng thẻ trong điện thoại đã được cài mật khẩu, bạn không cần mật khẩu để truy cập vào thẻ nhớ. Tuy nhiên, bạn cần mật khẩu trong những tình huống sau:

  • Tìm cách xóa mật khẩu của thẻ nhớ
  • Lắp thẻ nhớ vào một thiết bị khác
  • Sau khi cài lại cứng điện thoại (ví dụ như bằng cách nhập *#7370# vào điện thoại)
  • Sau khi cập nhật phần mềm điện thoại bằng máy tính PC sử dụng Trình Cập nhật Phần mềm Nokia

Khi bạn quên mật khẩu nhưng vẫn muốn sử dụng thẻ nhớ, hãy thử định dạng thẻ trong điện thoại. Nhưng sau khi định dạng, mọi dữ liệu trên thẻ sẽ bị xóa. Đôi khi điện thoại sẽ yêu cầu nhập mật khẩu trước khi định dạng, khi đó hãy thử định dạng thẻ bằng máy tính PC.

Lưu ý quan trọng! Ghi lại mật khẩu và giữ nó ở nơi an toàn và sao lưu dữ liệu thẻ nhớ thường xuyên.

Kiểm tra dung lượng bộ nhớ đã dùng

Để kiểm tra lượng bộ nhớ đã dùng của các nhóm dữ liệu khác nhau và lượng bộ nhớ còn trống để cài đặt các ứng dụng hoặc phần mềm mới vào thẻ nhớ, hãy chọn Tùy chọn > Chi tiết