Tôi muốn người gọi để lại lời nhắn nếu tôi không thể trả lời vì bất kỳ lý do gì. Làm thế nào để làm điều đó?

Kích hoạt Chuyển hướng cuộc gọi (hoặc Chuyển tiếp cuộc gọi) đến hộp thư thoại để người gọi có thể để lại lời nhắn nếu bạn không trả lời.

Để kích hoạt tính năng này, hãy chọn MenuCài đặtCài đặt cuộc gọiChuyển hướng cuộc gọi (hoặc Chuyển tiếp cuộc gọi) và chọn tình huống mà theo đó cuộc gọi được chuyển hướng, sau đó nhập số hộp thư thoại nhận được từ nhà cung cấp dịch vụ hoặc chọn một số trong danh bạ điện thoại.

Lưu ý. Tính năng này là một dịch vụ mạng. Nếu tính năng này không khả dụng, hãy liên hệ với nhà điều hành mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ.