Tôi có thể cài đặt Twitter cho Nokia trên điện thoại không?

Tùy thuộc vào kiểu điện thoại. Các kiểu điện thoại sau hỗ trợ ứng dụng Twitter cho Nokia:

 • Asha 200
 • Asha 201
 • Asha 202
 • Asha 203
 • Asha 205
 • Asha 205 Dual SIM
 • Asha 210
 • Asha 210 Dual SIM
 • Asha 302
 • Asha 303
 • Asha 305
 • Asha 306
 • Asha 308
 • Asha 309
 • Asha 310
 • Asha 311
 • Asha 500
 • Asha 500 Dual SIM
 • Asha 501
 • Asha 501 Dual SIM
 • Asha 502 Dual SIM
 • Asha 503
 • Asha 503 Dual SIM
 • Nokia 109
 • Nokia 110
 • Nokia 111
 • Nokia 112
 • Nokia 113
 • Nokia 114
 • Nokia 206
 • Nokia 206 Dual SIM
 • Nokia 207
 • Nokia 208
 • Nokia 208 Dual SIM
 • Nokia 301
 • Nokia 301 Dual SIM
 • Nokia 515
 • Nokia 515 Dual SIM
 • C2-01
 • C2-02
 • C2-03
 • C2-05
 • C2-06
 • X2-02
 • X2-05

Với những kiểu điện thoại Nokia S40 và Nokia Asha khác, bạn có thể tìm một ứng dụng Twitter từ Opera Mobile Store hoặc sử dụng phiên bản di động trên http://m.twitter.com.