Nokia Trò chuyện không có sẵn trong Cửa hàng Nokia. Ứng dụng này được cài đặt sẵn trên một số điện thoại Nokia chọn lọc.

Khi bạn mở ứng dụng Trò chuyện, điện thoại sẽ tự động kiểm tra cập nhật và nhắc bạn cài đặt chúng nếu có phiên bản mới hơn.