Vì sao điện thoại Nokia của tôi không đổ chuông khi một số cụ thể gọi?

Kiểm tra xem tính năng Lọc số có được bật cho số cụ thể này không. Chọn Menu > Danh bạ > Lọc số.

Lọc số là một tính năng cho phép bạn cài một số điện thoại cụ thể là không mong muốn. Cuộc gọi và tin nhắn từ số như vậy sẽ được lọc, điện thoại sẽ không đổ chuông, tin nhắn từ số này sẽ được lưu vào thư mục Tin nhắn bị lọc trong ứng dụng Tin nhắn.