Tôi có thể lưu bao nhiêu số liên lạc trong bộ nhớ máy của điện thoại Nokia của tôi?

Tối đa 500 số liên lạc.