Làm thế nào để sử dụng menu cài đặt âm trên điện thoại của tôi?

Chọn Menu > Cài đặt > Cài đặt âm và chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Nhạc chuông - Để cài nhạc chuông cho cuộc gọi đến.

  • Âm lượng chuông - Để cài mức âm lượng cho chuông và âm báo tin nhắn. Nếu bạn cài âm lượng ở mức 2 trở lên, điện thoại sẽ đổ chuông với âm lượng tăng dần từ mức 1 tới mức bạn đã cài khi có cuộc gọi đến.

  • Báo rung - Để cài điện thoại rung khi nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn văn bản.

  • Âm báo tin nhắn - Để cài âm sẽ phát khi nhận được tin nhắn văn bản.

  • Âm bàn phím số - Để cài âm lượng cho âm bàn phím số.

  • Âm cảnh báo - Để cài điện thoại phát âm báo, ví dụ, khi hết pin.