Điện thoại của tôi hỗ trợ những định dạng video nào?

Điện thoại của bạn hỗ trợ các codec phát lại, định dạng tập tin và tốc độ khung hình sau:

  • Codec phát lại video: H.263 (QCIF, CIF), M-JPEG, MPEG-4 (SQCIF, QCIF, CIF, QVGA)
  • Định dạng tập tin phát lại video: 3GP, AVI, MP4
  • Tốc độ khung hình phát lại video (cục bộ): 30 fps

Để phát video, bạn cần lưu các tập tin video trên thẻ nhớ và lắp thẻ nhớ vào điện thoại.