Nokia 130 Hai SIM - Làm thế nào để tái chế điện thoại của tôi?

Chỉ cần mang điện thoại và phụ kiện cũ của bạn đến bất kỳ điểm chăm sóc nào. Microsoft sẽ gửi các sản phẩm cũ đến công ty tái chế gần nhất đã được Microsoft phê chuẩn. Ngoài ra, bạn có thể mang điện thoại đến trung tâm tái chế tại địa phương của mình.

Trước đó, hãy sao lưu nội dung bạn muốn giữ lại, chẳng hạn như danh bạ, sau đó xóa tất cả thông tin cá nhân. Nhớ tháo thẻ SIM ra khỏi điện thoại.

Để tìm điểm chăm sóc gần nhất cho thiết bị của bạn, hãy truy cập vào các trang hỗ trợ của trang web Microsoft ở nước sở tại của bạn.