1. Nếu pin đã hết điện hoàn toàn, hãy sạc điện thoại trong ít nhất 20 phút sử dụng bộ sạc cắm vào ổ cắm điện của điện thoại. Bộ sạc cắm vào ổ cắm điện cung cấp dòng điện 1A, nếu bạn thử sạc bằng cổng USB của máy tính, các cổng USB của máy tính thường cung cấp dòng điện thấp hơn và thời gian sạc sẽ lâu hơn nhiều. Sau đó hãy thử bật lại điện thoại.

2. Đặt lại điện thoại:

  • Điện thoại có pin có thể tháo lắp: Chỉ cần tháo pin ra trong khoảng 30 giây.
  • Điện thoại Lumia có pin tích hợp: Giữ điện thoại kết nối với bộ sạc, sau đó nhấn và giữ phím nguồn và phím giảm âm lượng cùng lúc cho đến khi điện thoại rung. Nhả các phím này ra và điện thoại sẽ đặt lại.

Lưu ý: Sau khi đặt lại, bạn có thể cần đặt ngày giờ trên điện thoại.

3. Hãy thử bộ sạc với một điện thoại tương thích khác để kiểm tra xem vấn đề có phải do bộ sạc hay không.