Làm thế nào để nhập dấu + ở chế độ chờ trên điện thoại Nokia?

Ở chế độ chờ (hoặc với điện thoại màn hình cảm ứng sau khi mở trình quay số/bàn phím quay số), hãy bấm nhanh phím * hai lần.