Ở chế độ chờ (hoặc với điện thoại màn hình cảm ứng sau khi mở trình quay số/bàn phím quay số), hãy bấm nhanh phím * hai lần.