Khu vực Nokia bổ sung cho trải nghiệm người dùng của Bản đồ Nokia.Khu vực Nokia là một cách thuận tiện để tìm kiếm các địa điểm gần kề, chẳng hạn như nhà hàng và cửa hàng. Đây là một cách nhanh chóng để tìm các địa điểm mà không cần mở dịch vụ bản đồ đầy đủ.