Nokia Asha 200 - Khi sử dụng Twitter cho Nokia, tôi có thể đăng ảnh từ Bộ sưu tập không?

Có. Tính năng này không khả dụng cho Tweets của Nokia.