Điện thoại của tôi trở nên ấm hơn

Khởi động lại điện thoại.

Cố gắng giảm thiểu sử dụng số lượng ứng dụng và chức năng bạn sử dụng cùng lúc.

Trong hầu hết các trường hợp, điện thoại có cảm giác ấm là hiện tượng bình thường, ví dụ, khi bạn sử dụng nhiều ứng dụng hiệu suất cao, nghe nhạc trong thời gian dài hoặc khi điện thoại đang sạc.

Điện thoại của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn cao của nhà sản xuất về an toàn thiết bị và cũng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn (IEC 60950-1) cũng như các yêu cầu cụ thể của quốc gia.

Để tránh bị quá nóng và để tự bảo vệ, điện thoại có thể tự động chạy chậm lại, đóng các ứng dụng và tự tắt, nếu cần.